Loopneus

De ontsteking van het slijmvlies aan de binnenkant van de neus kan een loopneus veroorzaken. Vaak is dit het gevolg van een infectie van het bovenste deel van de luchtwegen zoals verkoudheid, griep en sinusitus. Ook hooikoorts heeft nogal eens een loopneustotgevolg.

De vroege stadia van sommige ziekten, zoals mazelen, gaan ook gepaard met een lopende neus. Koorts en andere symptomen zorgen er echter voor dat men ze niet met minder ernstige aandoeningen verwart. Een hardnekkige loopneus is meestal te wijten aan een van de hierboven opgesomde stoornissen. Maar het ongemak kan ook een gedeeltelijk psychologische oorzaak hebben of het gevolg zijn van veel roken.
Een loopneus is op zich uiteraard geen ziekte doch een ongemakkelijk verschijnsel. De bestrijding richt zich dan ook in eerste instantie op de oorzaak, waarbij het regelmatig verschonen van de zakdoek, of het gebruik van tissues een her-infectie kan tegengaan.

Verkoudheid en griep kan men, wanneer er sprake is van een lichte aanval, het beste laten uitwoeden, gebruik makende van de bekende huismiddeltjes. Voor ernstige gevallen moet men bij de arts te rade gaan. De zware roker en de tobber die zich over alles zorgen maakt, zullen hun levensgewoonten moeten veranderen om van een hardnekkige loopneus af te komen.