Magnetisme

Is dat gedeelte van de natuurkunde, dat de magnetische eigenschappen van stoffen bestudeert. Al in de oudheid was deze eigenschap bekend. Er zijn natuurlijke en kunstmatige magne~ ten. Het magnetisme van een stof kan verminderen door zware schokken of door verwarming. Door sterke verwarming kan het zelfs helemaal verdwijnen. Magnetisme heeft aan de uiteinden van magneetstaven verschillende polen. Er is een magnetische noordpool en een magnetische zuidpool. Twee dezelfde polen stoten elkaar af en twee verschillende polen trekken elkaar aan.