Marco Polo

Van 1271 tot 1295 ondernam Marco Polo met zijn vader en zijn oom een reis naar China. Ze reisden dwars door Azië en lange tijd is Marco Polo aan het Chinese hof de gunsteling van de keizer geweest. Toen hij terugkwam, schreef hij zijn ervaringen op papier en lange tijd is dit het enige boek geweest dat gegevens bevatte over de Oosterse landen. De mensen konden met verbazing kennis nemen van het feit dat de Chinezen zich verwarmden door zwarte stenen te verbranden en dat zij hun belastingen betaalden met papier in plaats van met goudstukken. Hij leefde van 1254 tot 1324.