Marionetten maken

MarionetMarionetten zijn poppen die aan draden hangen, waarmee ze kunnen worden bespeeld. Ze worden gemaakt van hout en polystyreen en als normale poppen aangekleed. U kunt het beste beginnen met een eenvoudige pop die uit blokjes hout is opgebouwd. Alle delen zijn d.m.v. naaiband met elkaar verbonden. Elk onderdeel van de pop bestaat uit twee even grote stukjes hout, waar het band tussen geklemd wordt. Maak een ontwerp en zaag de blokjes af.

Schuur alle delen met fijn schuurpapier glad en maak ze met het naaiband aan elkaar. Begin met de voeten en de handen van de pop en werk naar het hoofd toe. Vouw het band in de lengte om, om te voorkomen dat de’ benen gaan draaien. Lijm het band stevig tussen de blokjes vast. Draai voor de oren een schroefoogje in de zijkant van het kopje en maak daar de speeldraden aan vast.

De marionetten uit houten blokjes kunnen met vier, zes of acht draden worden bespeeld. Voor de eenvoudige vierdradentechniek worden de draden aan een rond stokje van 25 cm bevestigd. Draai een schroef oogje in de beide kopse kanten van het stokje en bind vandaaruit een draadje aan de polsbandjes van de pop. Maak de andere draden vast aan de oogjes in het kopje van de pop en bind ze aan het stokje vast op een derde van elk uiteinde. Zo kunt u het popje met één hand dragen en met de andere hand besturen.

Beschilder het popje met felle, sprekende kleuren en maak er zo een echte speelpop van.
Marionetten maken