Medicijnkastje

Een goed gevuld en overzichtelijk medicijnkastje mag in geen enkel gezin ontbreken. De inhoud is in eerste instantie bestemd voor de behandeling van kleine wondjes, schrammetjes en voor de verlichting van onschuldige pijntjes en aandoeningen. Maar het moet ook berekend zijn op het verlenen van eerste hulp in noodsituaties of voor de voorlopige behandeling van een ernstige verwonding in afwachting van de komst van de dokter. Voor deze laatste gevallen is het raadzaam naam, adres en telefoonnummer van de huisarts en van de Eerste Hulp Post van het dichtstbijzijnde ziekenhuis op de binnenkant van het kastje te vermelden. Een kort medisch rapport je van alle huisgenoten kan ook van dienst zijn.

Niet in de badkamer
De badkamer is zeer zeker niet de meest geëigende plaats voor een medicijnkastje. De temperatuur schommelt te veel en de vochtigheid is te groot. Daarom verdient een hoge plaats in de slaapkamer van de ouders de voorkeur. Zorg ervoor dat kleine kinderen er niet ongecontroleerd bij kunnen komen.

Levensduur medicijnen
Goed opgeborgen, hebben geneesmiddelen toch niet het eeuwig leven. Sommige medicijnen verliezen hun uitwerking als ze ouder zijn dan drie jaar. Als algemene richtlijn geldt dat huismiddeltjes elk jaar vernieuwd moeten worden. Gooi de oude niet weg maar breng ze naar drogist of apotheek. Gebruik
Behalve kleine schrammen en kleine verwondingen kan men de volgende, meest voorkomende, onschuldige aandoeningen zelf behandelen: hoofdpijn, verkoudheid, misselijkheid, zonnebrand, insectebeten, diarree, kiespijn, verstoppingen en reisziekten.

Een welvoorzien medicijnkastje
In elk medicijnkastje horen de gebruikelijke. veelal zonder recept verkrijgbare. medicijnen die de meest voorkomende klachten kunnen verlichten. Zoals hoofdpijn. kiespijn. verstopping en diarree Daarnaast mogen in een welvoorzien kastje de volgende verbanden en hulpmiddelen niet ontbreken
– Wondpleister
– Hechtpleister
– Snelverband nr. 1
– Snelverband nr. 2
– Zwachtelverband
– Gaasverband
– Veiligheidsspelden
– Verbandschaar
– Koortsthermometer
– Pincet
– Oogbadje
– Watten
– Cambric zwachtels
– Driekantedoek
– Drukverband
– Mitella
– Desinfectie-vloeistof