Medicijnvergiftiging

Als iemand, per ongeluk of met opzet, een te grote dosis medicijnen heeft ingenomen, belt men onmiddellijk een arts en handelt men letterlijk naar hetgeen deze adviseert. Geef alle beschikbare informatie zoals soort medicijn, hoeveelheid, tijd van inname en reacties van het slachtoffer. Bewaar de verpakking van het medicijn.


Oraal

Het teveel aan medicijnen kan via de mond zijn ingenomen. Als, in dat geval, het slachtoffer niet meer ademt of geen voelbare polsslag meer heeft, begint men met mond-opmond beademing.

Is het slachtoffer bij bewustzijn en heeft hij de medicijnen in het laatste half uur ingenomen, dien hem dan een braakmiddel toe, maar ook in dit geval niet ronder advies van de arts.

Buig de patiënt voorover als hij begint te braken met het gezicht naar beneden zodat het braaksel niet in zijn keel kan lopen waarbij het gevaar van verstikking zou kunnen optreden. Probeer de patiënt wakker te houden tot de dokter komt als er sprake is van slaapmiddelen.

Injecties

Ook bij een slachtoffer dat een teveel aan medicijnen binnenkreeg door een injectie begint men onmiddellijk met een mond-op-mond-beademing als hij niet meer ademt en de polsslag is weggevallen. Breng hem met de grootste spoed naar het ziekenhuis of naar de dichtstbijzijnde dokter als hij buiten bewustzijn is.

Soms komt het voor dat een van de ouders, door een misverstand of een niet juist afmeten van de medicijnen, een kind een overdosis toedient. Handel in zo’n geval als boven omschreven. Voorkomen is ook hier beter dan genezen. Zorg er daarom voor de vaak meegeleverde doseringslepel of druppelaar op de juiste manier te gebruiken. Wees aan de zuinige kant, vooral bij sterke middelen. Geef een kind nooit twee doseringen tegelijk omdat er een vergeten was of er voor de volgende dosering geen gelegenheid zal zijn. Vraag, bij twijfel, de voorschrijvende arts om advies.