Metselwerk repareren

De metselspecie waarmee bakstenen met elkaar zijn verbonden, kan in de loop van de jaren of onder zware weersomstandigheden verweren. Opnieuw voegen is nodig om gescheurd of losgeraakt metselwerk zijn oorspronkelijke sterkte terug te geven.

Opnieuw voegen gebeurt door gescheurde of verkruimelde specie weg te halen en de voegen opnieuw te vullen. Op zich een tamelijk eenvoudig karwei, maar toch lang niet altijd lekewerk. Moet er een steiger aan te pas komen, of gaat het om grote oppervlakken of om een schoorsteen met grote gaten of kieren waaruit rook naar buiten komt, dan is het meestal beter een professioneel metselaar in de arm te nemen.

Ga met de punt van een oude verfkrabber over de voegen om losse en verweerde specie weg te halen. Hak vervolgens met een smalle koudbeitel en een hamer slechte specie weg tot op een diepte van 10-25 mmo Borstel de voegen schoon met een staalborstel. Laat nog stevige specie zitten en probeer niet de stenen los te wrikken.
Koop droge kant-en-klare specie en meng die, in een emmer, met water en een troffel tot een zachte, soepele massa. Wordt het mengsel te dun, voeg dan wat droog materiaal toe.

Werk van beneden naar boven. Maak de voegen vochtig met een natte borstel, dit om te voorkomen dat de specie verzwakt doordat de droge stenen er water aan onttrekken.

Schep wat specie op een troffel, houd deze naast de voeg en druk de specie in de voeg met behulp van een voegijzer. Strijk de specie na het voegen glad met een zijwaartse beweging van het voegijzer.
Roer af en toe in de bak met specie om het materiaal soepel te houden. Werk rij na rij baksteen af. Als de specie op de troffel stijf wordt, neem dan nieuwe.

Als de specie stijf genoeg is geworden om een vingerindruk vast te houden, geef de voeg dan dezelfde afwerking als de rest van het metselwerk: afgeschuind, hol, V-vormig of vlak (gelijk met de baksteen).

Maak een afgeschuinde voeg met de rand van de troffel, een holle met het ronde eind van een voegijzer (of een gebogen, metalen staaf) en een V-vormige met het andere eind van het voegijzer. Druk ze in de nog vochtige specie.

Gemorste specie op baksteen verwijderen met een staalborstel en wat water (voorkom beschadiging van de nieuwe, nog zachte voegen). Helpt dit niet gebruik dan een oplossing van 1 deel zoutzuUr op 20 delen water. Spuit het metselwerk daarna zeer goed schoon.

Bakstenen vervangen
door de specie weg te beitelen en de steen vervolgens met een brede beitel weg te breken, eventueel in stukken. Haal alle resten van steen en specie weg en maak het gat met water schoon.
Spreid specie uit over de wanden van de opening en smeer de nieuwe steen aan alle kanten met specie in.

Druk de steen zo ver mogelijk in de opening en tik hem op zijn plaats met de steel van de troffel. Werk de voegen af en verwijder overtollige specie.

Bakstenen vloeren
Een bakstenen vloer kan op dezelfde manier gerepareerd worden als een muur. Bij grote scheuren of verzakkingen kan het echter zijn dat de vloerfundering gebroken is en de hele vloer vernieuwd moet worden. Schakel daarvoor een metselaar in.

 

Handige video’s

https://www.youtube.com/watch?v=aX32P6INFew

https://www.youtube.com/watch?v=EPQzynf472A