Mollen in de tuin – Bestrijding van deze verwoesters van gazons

Mollen voeden zich vooral met regenwormen, maar ‘s winters verorberen ze ook onvoorstelbare hoeveelheden insektelarven, zodat ze in dit opzicht voor de tuinier nuttige dieren zijn. Daarnaast zijn het echter enorme gravers, die in één nacht grote stukken van een gazon met hun oppervlakkige gangen (ritten) en molshopen kunnen verwoesten. In weilanden kan het vee in de door mollen veroorzaakte gaten en verzakkingen hun poten verstuiken. Hierdoor zal het soms noodzakelijk zijn de mollen te bestrijden. Verjagen is nauwelijks mogelijk, al wordt beweerd dat dit kan door flessen zonder ziel in de molshopen te plaatsen, waardoor in de gangen tocht en een onheilspellend geloei ontstaan. Ook zijn sommige honden (vooral terriërs) en katten felle mollenvangers.

De zekerste methode om mollen te vangen is het plaatsen van deugdelijke vallen en klemmen, die in een ijzerwarenzaak of tuincentrum verkrijgbaar zijn. Ook kan men gassingspatronen kopen, waarbij zwaveldioxide wordt gevormd, of mollendood op basis van strychnine. Ten slotte kunt u met de stationair lopende benzinemotor van een auto gedurende ca. tien minuten via een slang koolmonoxide in het gangenstelsel blazen.