Montage van een slot

De sluitstaven of grendels van een espagnoletslot moeten in een lijn staan met de beugels. Bevestig eerst het slotgedeelte op de deur; bepaal vervolgens de juiste positie van de grendelhouders.

Bij een knopslot wordt meestal een papieren mal geleverd waarop diameter en afstand van de benodigde gaten zijn aangegeven. Houd de mal op de voorgeschreven wijze tegen de deur en teken met een priem de middelpunten van de te boren gaten af. Werk daarbij heel nauwkeurig.

Boor beide gaten met houtboren van de voorgeschreven diameter. Schrijf de omtrek van de schootplaat af en hak de uitkeping uit met hamer en beitel. Breng schoot en schootplaataan in de zijkant van de deur en bevestig ze zodanig dat de schoot precies in het midden van het cilindergat ligt. Breng een voor een de twee knoppen aan, probeer of het slot goed werkt en bevestig ten slotte de sluitplaat.

Meet bij een nachtBlot de afstand van het midden van de cilinder tot de buitenkant van de slotkast. Breng deze maat over op de deurstijl. Zet de deur vast en boor precies op het merkpunt een gat met de diameter van de cilinder dwars door de deurstijl. Monteer de slotkast tegen het cilinderplaatje op de binnenkant van de deur. Steek de cilinder vanaf de buitenkant door het gat. Zet de cilinder vast met de schroeven van het cilinderplaatje. Sluit vervolgens de deur en draai de schoot naar buiten. Plaats hierop de sluitkast, schrijf de omtrek ervan af op het kozijn en bevestig de sluitkast.