Mosbestrijding in het gazon

Gazons kunnen worden ontsierd door een weelderige mosbegroeiing, die dunne plekken veroorzaakt en de groei van gras onmogelijk maakt. Vooral op schaduwplekken zal het mos goed gedijen. Ter voorkoming van mos in het gazon moet u zorgen voor optimale omstandigheden voor het groeien van gras, d.w.z. een goede bemesting, een goede bodemstructuur, geregeld maaien en zo min mogelijk schaduw”
In de handel zijn diverse mosbestrijdingsmiddelen verkrijgbaar die bij een juiste toepassing (lees de voorschriften buiten op het pak) een goed resultaat geven. Verder zorgt u voor een goede grasgroei door middel van een flinke gazonbemesting. Hiertoe koot u per 100 m2 2 kg kalkammonsalpeter uitstrooien over een droog, pas gemaaid gazon. Ter oplossing van de mest wordt vervolgens even gesproeid. Over het natte gras strooit u dan minstens evenveel ijzersulfaat (2-4 kg). Dit laatste koot u voor een goede dosering ook eerst in water oplossen en dan met de gieter over het gazon verspreiden. Eventueel koot u deze bemesting na enkele weken herhalen.

Mgestorven mos wordt voorzichtig weggeharkt. Eventuele kale plekken worden aangevuld met goede tuinaarde en daarna opnieuw met gras ingezaaid. Geef het gazon tijdens het groeiseizoen geregeld (bijv. om de 4 weken) een overbemesting met kunstmest (12 + 10 + 18).