Motorolielekkage

Indien een olielekkage niet kan worden gelokaliseerd, moet u het motorblok eerst goed schoonmaken. Vervolgens verstuift u talkpoeder op de zijden en onderkant van de motor. De olie zal dan een streep trekken in het witte poeder.

Een lekkende oliefilter krijgt u vaak weer in orde door hem aan te draaien. Lekt het bij het carter, het kleppendeksel of de mechanische olie pomp, dan kan aandraaien van de bouten en moeren soms ook al wonderen doen. Bij een deksel met vele schroeven begint u in het midden, waarna u in de volgorde verder gaat zoals op bijgaande tekening met nummers is aangegeven. Blijft de lekkage, dan kunt u bij het kleppendeksel de pakking nog vernieuwen. Laat die van het carter maar liever aan de vakman over.

Kleppendeksel. Haal de bouten los; wrik het kleppendeksel zonder forceren los als het vast blijft zitten. Nummer de slangen en draden die u eventueel los moet maken. Schraap de resten van de pakking zorgvuldig van het deksel en de cilinderkop. Als het deksel is kromgetrokken, klopt u het met behulp van een blokje hout weer voorzichtig recht.

Overtuig u ervan dat de nieuwe pakking de goede is en breng hem met wat pakkinglijm op het kleppendeksel aan. Zet vervolgens het kleppendeksel met de pakking voorzichtig op de cilinderkop. Draai de bouten vanuit het midden met de hand aan, draai ze dan matig vast met een sleutel en zet ze ten slotte stevig vast.

liepomppakking. Maak de olieleidingen los. Houd daarbij de moer aan de oliepomp vast en draai die van de leiding los. Vang de olie met een lap op. Maak de bevestigingsbouten en -moeren los en trek de pomp los.
Schraap het oppervlak van pomp en motor schoon. Gebruik twee pakkingen als ze erg dun zijn. Doe pakkinglijm op het oppervlak van de pomp, breng een pakking aan, doe daar weer lijm op en leg de tweede pakking op zijn plaats. Zet dan de pomp weer vast, waarbij u de bouten of moeren geleidelijk vaster draait.