Multiplex en triplex

Multiplex en triplex zijn fabrieksmatig vervaardigde materialen. Ze bestaan uit een oneven aantal bladen van constructief meer (3 bij triplex, meer bij multiplex) die op elkaar worden gelijmd, waarbij de draadrichtingen elkaar beurtelings kruisen. Het oneven aantal is nodig om kromtrekken van het materiaal zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe groter het aantal bladen, hoe sterker het materiaal.

De lengten en breedten van multiplex worden meestal gegeven in
centimeters, de dikten in millimeters. De kwaliteit wordt aangegeven aan de hand van de buitenste fmeerlaag. A is de hoogste kwalificatie en geeft aan dat het fineer vlekkeloos is; B is goed maar heeft kleine kwastjes en hier en daar wat verkleuringen; BB is gewoonlijk een fineersoort die losse kwasten en andere fouten heeft gehad die later zijn hersteld.

A/A betekent dat beide kanten perfect zijn; B/BB, de meest voorkomende kwalificatie, dat de ene kant goed is en slechts kleine gebreken vertoont en dat de andere, gewoonlijk niet zichtbare kant, later is bijgewerkt.

Speciale multiplexsoorten
Voor speciale doeleinden is er multiplex dat is afgedekt met een wateren kookbestendige laag, met een fenol/harsfllm (voor bekistingen), met plastic en met edelfineer. In het laatste geval zijn de meest voorkomende soorten berk (zeer sterk), sipo mahonie (zwakker dan berk, wel duurzamer), limba (licht en egaal gekleurd), okumé (bleekof rozerood, betrekkelijk zacht, weinig tekening) en oregon pine (vooral voor betonbekistingen). Verwerken van multiplex
Snijd platen van 0,8 -2 mm met een mes; zaag dikkere platen met een fijngetande zaag. Boor schroefgaten voor; gebruik bij zachte soorten schroefringen. Spijkers en schroeven houden beter in de bovenvlakken dan in de zijkanten. Maak vóór het lijmen van multiplex het oppervlak altijd schoon en ruw met grof schuurpapier. Lijm multiplex platen in dezelfde draadrichting op elkaar.