Naamswijziging

Verandering van voor of achternaam

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u uw achternaam wilt veranderen: deze kan onwelvoeglijk of bespottelijk zijn, veel voorkomen of van vreemde herkomst zijn; u kunt een achternaam aan de uwe willen laten toevoegen om bijvoorbeeld te voorkomen dat de naam van uw moeder uitsterft; u kunt de naam van uw kind in die van zijn opvoeder willen veranderen. In al deze gevallen biedt de wet mogelijkheden.

Voor wijziging van de achternaam moet u een verzoek aan de Koningin richten en dat indienen bij de minister van Justitie. Hierin zet u uw huidige naam, waarom u deze veranderd wilt zien, hoe u wilt gaan heten en de namen en adressen van de naaste bloedverwanten.
Tegen een afwijzende beslissing kunt u in beroep gaan bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State.

Verandering voornaam
Een verzoek om wijziging van uw voornaam moet u bij de rechtbank in het arrondissement van uw geboorteplaats indienen. De rechter oordeelt of er voldoende belang is bij de naamswijziging en of de gekozen voornaam geoorloofd is. Bij toestemming wordt de ambtenaar van de burgerlijke stand op de hoogte gebracht, die een akte van inschrijving opmaakt, waarna de naamswijziging een feit is.