Naturalisatie

Wie buitenlander is en in Nederland woont, kan de wens koesteren Nederlander te worden. Op grond van de Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap zijn hier mogelijkheden voor.
Men moet een verzoek hiertoe indienen bij het ministerie van Justitie. Voorwaarden die voor inwilliging worden gesteld zijn: men moet meerderjarig zijn en aan kunnen tonen dat men de laatste vijf jaar in Nederland heeft gewoond. Bovendien moet men het voor naturalisatie verschuldigde bedrag hebben voldaan.
Bij afwijzing van het verzoek wordt 75 % van het gestorte bedrag weer terugbetaald.