Nek -en rugletsel

Verkeerde behandeling van een slachtoffer met botbreuken in de rug (wervelkolom) of nek kan blijvende verlamming veroorzaken of zelfs tot de dood leiden. Het komt nogal eens voor dat een onervaren leek de duidelijk zichtbare verwondingen van een slachtoffer behandelt, terwijl hij rugof nekletsel over het hoofd ziet. Men mag een slachtoffer, bij wie men een gebroken nek of rug vermoedt, alleen van houding veranderen als er gevaar voor hem dreigt. In alle andere gevallen dient verplaatsing overgelaten te worden aan ambulance-personeel dat over de benodigde uitrusting beschikt.


Kijk of iets kan wijzen op rugof nekletsel voordat men een slachtoffer zelfs maar aanraakt. Ligt hij bij voorbeeld onder aan een trap of ladder dan is het niet onwaarschijnlijk dat hij een dergelijk letsel heeft opgelopen.
Is er sprake of een vermoeden Val1 rugen nekletsel, ga dan als volgt te werk. Zeg tegen het slachtoffer dat hij stil moet blijven liggen. Verplaats hem niet, tenzij men een gedegen EHBo-opleiding heeft gehad en beschikt over de benodigde hulpmiddelen. Leg een deken over het slachtoffer en stel hem zo veel mogelijk gerost. Til zijn hoofd niet op en leg er ook niets onder. Laat zo mogelijk onmiddellijk medische hulp komen.
Laat een bewusteloos slachtoffer met het gezicht omhoog liggen. Maak met een vinger zijn mond schoon, zodat niets de ademhaling kan belemmeren. Let op de ademhaling van het slachtoffer. Als deze stopt moot men direct beginnen met de mondop-mond of de mond-op-neus beademing. Ook als het optillen van het hoofd een ander risico zou kunnen vergroten. Ga in alle gevallen voorzichtig te werk.