Nieren

De belangrijkste functie van de nieren is het zuiveren van het bloed, met behulp van een fIltersysteem waar per uur ongeveer acht liter bloed doorstroomt.
De nierslagaders pompen het bloed, dat overtollig water en afvalstoffen van de verschillende lichaamsprocessen bevat, de beide nieren binnen. Daar worden de bloedcellen en het bloedvocht waarin onmisbare stoffen zijn opgelost, verzameld en via de nierslagaders weer in de bloedsomloop gebracht. Water, afvalstoffen en andere overbodige produkten worden uitgefIlterd en als urine via de blaas uit het lichaam verwijderd.
De nieren regelen ook de waterhuishouding en het zuur-base evenwicht.