Wat doet een Notaris?

Een notaris is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar die belast is met het opmaken van authentieke akten en andere hem door de wet opgedragen werkzaamheden. Om voor benoeming in aanmerking te komen, moet men meester in de rechten zijn, afgestudeerd in de notariële studierichting, Nederlander zijn en als kandidaat-notaris drie jaar stage hebben gelopen op een notariskantoor. De notaris ontvangt zijn honorarium van het publiek dat van zijn diensten gebruik maalft, op basis van door de beroepsorganisatie van notarissen vastgestelde tarieven. Notarissen staan onder controle van Kamers van Toezicht. Ze worden benoemd voor het leven, maar kunnen door de rechterlijke macht op bepaalde, in de wet genoemde gronden uit hun ambt worden ontzet.
Let op: sommige gevallen is hulp tegen verminderd tarief mogelijk
Op diverse terreinen moet u een notaris inschakelen, bijvoorbeeld bij het maken van huwelijksvoorwaarden, het oprichten van een BV en het overdragen van een huis.

Geef een reactie