OBD foutcodes P0300 – P0399 Ontstekingssysteem of verkeerde brandstof

P0300 – P0399 (Ontstekingssysteem of verkeerde brandstof)
OBD foutcode Fout Locatie Mogelijke oorzaak
P0300 Willekeurige / meervoudige cilinder (s) -fout gedetecteerd Stekker (s), HT-lood (s), injector (s), ontstekingsspoel (en), lage compressie, bedrading
P0301 Cilinder 1 -misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0302 Cilinder 2 -misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0303 Cilinder 3 -misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0304 Cilinder 4-misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0305 Cilinder 5-misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0306 Cilinder 6-misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0307 Cilinder 7 -misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM

P0308 Cilinder 8 -misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0309 Cilinder 9 -misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P030A ISO / SAE gereserveerd
P030B ISO / SAE gereserveerd
P030C ISO / SAE gereserveerd
P030D ISO / SAE gereserveerd
P030E ISO / SAE gereserveerd
P030F ISO / SAE gereserveerd
P0310 Cilinder 10 -misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0311 Cilinder 11 -misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0312 Cilinder 12 -misfire gedetecteerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector, ECT / MAF sensor, ECM
P0313 Misfire gedetecteerd-laag brandstofniveau Brandstofsysteem, mechanische storing
P0314 Enkele cilinder misfire -cylinder niet gespecificeerd Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector
P0315 Krukaspositie systeem – variatie niet geleerd Motor mechanische storing, bedrading
P0316 Misfire gedetecteerd tijdens start -up-eerste 1000 revoluties Motor mechanische storing, bedrading, ontsteking / brandstofsysteem, injector
P0317 Ruwe weghardware niet aanwezig Bedrading, ECM
P0318 Ruw wegsensorsignaal A-circuit storing Bedrading, ruwe wegsensor A, mechanische storing
P0319 Ruw wegsensorsignaal B-circuit storing Bedrading, ruwe wegsensor B, mechanische storing
P031A ISO / SAE gereserveerd
P031B ISO / SAE gereserveerd
P031C ISO / SAE gereserveerd
P031D ISO / SAE gereserveerd
P031E ISO / SAE gereserveerd
P031F ISO / SAE gereserveerd
P0320 Krukaspositie (CKP) sensor / motor snelheid (RPM) sensor circuit storing Bedrading, CKP / RPM sensor, ECM
P0321 CKP sensor / motor snelheid (RPM) sensor bereik / prestatie probleem Luchtgaping, metalen deeltjesverontreiniging, onzekere sensor / rotor, bedrading, CKP / RPM sensor
P0322 Krukaspositie (CKP) sensor / motortoerental (RPM) sensor geen signaal Bedrading, CKP / RPM sensor, ECM
P0323 Krukaspositie (CKP) sensor / motortoerental (RPM) sensor circuit intermitterend Bedrading, slechte verbinding, CKP / RPM sensor, ECM
P0324 Knock control systeem fout Bedrading, slechte verbinding, KS, ECM
P0325 Knock sensor (KS) 1, bank 1-circuit storing Bedrading, slechte verbinding, KS
P0326 Knock sensor (KS) 1, bank 1 -rang / prestatie probleem Bedrading, KS verkeerd vastgezet, KS
P0327 Knock sensor (KS) 1, bank 1-low-ingang Onzekere KS, slechte verbinding, bedrading kort naar de aarde, verkeerd vastgezet, KS, ECM
P0328 Knock sensor (KS) 1, bank 1-hoge ingang Kortsluiting kort voor positief, KS verkeerd vastgezet, KS, ECM
P0329 Knock sensor (KS) 1, bank 1-circuit intermitterend Bedrading, slechte verbinding, KS, ECM
P032A Knock Sensor 3 Circuit
P032B Knock Sensor 3 Circuit Range / Performance
P032C Knock Sensor 3 Circuit Low
P032D Knock Sensor 3 Circuit High
P032E Knock Sensor 3 Circuit Intermittent
P032F ISO / SAE gereserveerd
P0330 Knock sensor (KS) 2, bank 2-circuit storing Bedrading, KS, ECM
P0331 Knock sensor (KS) 2, bank 2 -rang / prestatie probleem Bedrading, KS verkeerd vastgezet, KS
P0332 Knock sensor (KS) 2, bank 2 -low ingang Onzekere KS, slechte verbinding, bedrading kort naar de aarde, KS verkeerd aangespannen, KS, ECM
P0333 Knock sensor (KS) 2, bank 2-hoge ingang Kortsluiting kort voor positief, KS verkeerd vastgezet, KS, ECM
P0334 Knock sensor (KS) 2, bank 2-circuit intermitterend Bedrading, slechte verbinding, KS, ECM
P0335 Krukaspositie (CKP) sensor -circuit storing Bedrading, CKP-sensor, ECM
P0336 Krukaspositie (CKP) sensor -reeks / prestatie probleem Onzekere sensor / rotor, luchtspleet, bedrading, CKP sensor
P0337 Krukaspositie (CKP) sensor – lage invoer Elektrische aansluiting, CKP sensor, ECM
P0338 Krukaspositie (CKP) sensor – hoge ingang Kabels kort voor positief, CKP sensor, ECM
P0339 Krukaspositie (CKP) sensor -circuit intermitterend Bedrading, slechte verbinding, CKP sensor, ECM
P033A Knock Sensor 4 Circuit
P033B Knock Sensor 4 Circuit Range / Performance
P033C Knock Sensor 4 Circuit Low
P033D Knock Sensor 4 Circuit High
P033E Knock Sensor 4 Circuit Intermittent
P033F ISO / SAE gereserveerd
P0340 Camshaft positie (CMP) sensor A, bank 1 circuit storing Bedrading, CMP sensor, ECM
P0341 Camshaft positie (CMP) sensor A, bank 1 bereik / prestatie probleem Onzekere sensor / rotor, luchtspleet, bedrading, CMP sensor
P0342 Camshaft-positie (CMP) sensor A, bank 1-ingang Elektrische aansluiting, CMP-sensor, ECM
P0343 Camshaft positie (CMP) sensor A, bank 1-hoge ingang Kabels kort voor positief, CMP sensor, ECM
P0344 Camshaft positie (CMP) sensor A, bank 1 circuit intermitterend Bedrading, slechte verbinding, CMP sensor, ECM
P0345 Camshaft positie (CMP) sensor A, bank 2 circuit storing Bedrading, CMP sensor, ECM
P0346 Camshaft positie (CMP) sensor A, bank 2 bereik / prestatie probleem Onzekere sensor / rotor, luchtspleet, bedrading, CMP sensor
P0347 Camshaft positie (CMP) sensor A, bank 2-lading ingang Elektrische aansluiting, CMP-sensor, ECM
P0348 Camshaft positie (CMP) sensor A, bank 2-hoge ingang Kabels kort voor positief, CMP sensor, ECM
P0349 Camshaft positie (CMP) sensor A, bank 2 circuit intermitterend Bedrading, slechte verbinding, CMP sensor, ECM
P034A ISO / SAE gereserveerd
P034B ISO / SAE gereserveerd
P034C ISO / SAE gereserveerd
P034D ISO / SAE gereserveerd
P034E ISO / SAE gereserveerd
P034F ISO / SAE gereserveerd
P0350 Ontstekingsspoel, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0351 Ontstekingsspoel A, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0352 Ontstekingsspoel B, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0353 Ontstekingsspoel C, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0354 Ontstekingsspoel D, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0355 Ontstekingsspoel E, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0356 Ontstekingsspoel F, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0357 Ontstekingsspoel G, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0358 Ontstekingsspoel H, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0359 Ontstekingsspoel I, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P035A ISO / SAE gereserveerd
P035B ISO / SAE gereserveerd
P035C ISO / SAE gereserveerd
P035D ISO / SAE gereserveerd
P035E ISO / SAE gereserveerd
P035F ISO / SAE gereserveerd
P0360 Ontstekingsspoel J, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0361 Ontstekingsspoel K, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0362 Ontstekingsspoel L, primaire / secundaire-circuitsfout Bedrading, ontstekingsspoel, ECM
P0363 Misfire detected -fueling disabled Brandstofsysteem, mechanische storing
P0364 Gereserveerd
P0365 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 1 circuit storing Bedrading, slechte verbinding, CMP sensor, ECM
P0366 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 1 circuit bereik / prestatie Bedrading, slechte verbinding, CMP sensor
P0367 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 1 circuit lage ingang Elektrische aansluiting, CMP-sensor, ECM
P0368 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 1 circuit hoge ingang Kabels kort voor positief, CMP sensor, ECM
P0369 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 1 circuit intermitterend Bedrading, slechte verbinding, ECM
P036A ISO / SAE gereserveerd
P036B ISO / SAE gereserveerd
P036C ISO / SAE gereserveerd
P036D ISO / SAE gereserveerd
P036E ISO / SAE gereserveerd
P036F ISO / SAE gereserveerd
P0370 Timing referentie, hoge resolutie signaal A-malfunctie Bedrading, CKP / RPM / CMP sensor, ECM
P0371 Timing referentie, hoge resolutie signaal A-veel pulsen Bedrading, CKP / RPM / CMP sensor, ECM
P0372 Timing referentie, hoge resolutie signaal A-enkele pulsen Bedrading, CKP / RPM / CMP sensor, ECM
P0373 Timing referentie, hoge resolutie signaal A -intermittente wisselvallige pulsen Bedrading, slechte verbinding, CKP / RPMICMP sensor, ECM
P0374 Timing referentie, hoge resolutie signaal A-geen pulsen Bedrading, CKP / RPM / CMP sensor, ECM
P0375 Timing referentie, hoge resolutie signaal B-malfunctie Bedrading, CKP / RPM / CMP sensor, ECM
P0376 Timing referentie. Hoge resolutie signaal B-veel pulsen Bedrading, CKP / RPM / CMP sensor, ECM
P0377 Timing referentie, hoge resolutie signaal B-weinig pulsen Bedrading, CKP / RPM / CMP sensor, ECM
P0378 Timing referentie, hoge resolutie signaal B-intermittente wisselvallige pulsen Bedrading, slechte verbinding, CKP / RPM / CMP sensor, ECM
P0379 Timing referentie, hoge resolutie signaal B-geen pulsen Bedrading, CKP / RPM / CMP sensor, ECM
P037A ISO / SAE gereserveerd
P037B ISO / SAE gereserveerd
P037C ISO / SAE gereserveerd
P037D Glow Plug Sense Circuit
P037E Glow Plug Sense Circuit Low
P037F Glow Plug Sense Circuit High
P0380 Gloedproppen, circuit A-malfunctie Bedrading, gloeibare relais, zekering, gloeibougies, ECM
P0381 Gloeilamp waarschuwingslamp -circuit storing Bedrading, gloeilamp waarschuwingslamp, ECM
P0382 Gloedproppen, circuit B-malfunctie Bedrading, gloeilamp relais, gloeibougies, ECM
P0383 Gloeilamp controle module -circuit laag Elektrische aansluiting op de aarde, gloeiboude besturingsmodule
P0384 Glow plug controle module -circuit hoog Kortsluiting kort voor positieve, gloeiblok besturingsmodule
P0385 Krukaspositie (CKP) sensor B -circuit storing Bedrading, CKP-sensor, ECM
P0386 Krukas positie (CKP) sensor B -rang / prestatie probleem Onzekere sensor / rotor, luchtspleet, bedrading, CKP sensor
P0387 Krukaspositie (CKP) -sensor B-ingang Elektrische aansluiting, CKP sensor, ECM
P0388 Krukaspositie (CKP) sensor B-hoge ingang Kabels kort voor positief, CKP sensor, ECM
P0389 Krukaspositie (CKP) sensor B-circuit intermitterend Bedrading, slechte verbinding, CKP sensor, ECM
P038A ISO / SAE gereserveerd
P038B ISO / SAE gereserveerd
P038C ISO / SAE gereserveerd
P038D ISO / SAE gereserveerd
P038E ISO / SAE gereserveerd
P038F ISO / SAE gereserveerd
P0390 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 2 circuit storing Bedrading, slechte verbinding, CMP sensor, ECM
P0391 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 2 circuit bereik / prestatie Bedrading, slechte verbinding, CMP sensor
P0392 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 2 circuit lage ingang Elektrische aansluiting, CMP sensor, ECM –
P0393 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 2 circuit hoge ingang Kabels kort voor positief, CMP sensor, ECM – – – – ·
P0394 Camshaft positie (CMP) sensor B, bank 2circuit intermitterend Bedrading, slechte verbinding, ECM
P0395 – P03FF ISO / SAE gereserveerd