Octrooi

Bescherming van uw uitvinding

Als u denkt een uitvinding te hebben gedaan die u geld kan opleveren, dan moet u deze beschermen door er octrooi op aan te vragen (in andere landen, zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië, spreekt men van patent). Dit doet u bij de Octrooiraad, die u op grond van de Octrooiwet de uitsluitende rechten kan verlenen op een nieuw voortbrengsel, een nieuwe werkwijze of een nieuwe verbetering van een voortbrengsel of een werkwijze. Het octrooi geldt tot maximaal 20 jaar na de indiening van de aanvraag.
De Octrooiraad verleent alleen octrooi als er aan bepaalde, in de wet gestelde eisen wordt voldaan. Zo moet de uitvinding strekken tot het verkrijgen van enige uitkomst op het gebied van de nijverheid. Op een nieuwe stof op zich kunt u geen octrooi aanvragen, wel op een nieuwe bereidingswijze ervan.
Octrooirechten kunt u verkopen. Dit moet schriftelijk gebeuren, terwijl de overdracht bovendien in de registers van de Octrooiraad moet worden overgeschreven.

Geef een reactie