Ogentest

Controle ter voorkoming van problemen

Het is niet onverstandig de ogen van een kind te laten testen voordat het voor het eerst naar school gaat; een niet onderkend oogprobleem zou het leren onnodig kunnen bemoeilijken. Voor de jeugd tot 20 jaar is een jaarlijkse ogentest van belang. Op latere leeftijd, tussen de 20 en de 40, kan men minder frequent een test laten uitvoeren omdat dan de ogen minder aan veranderingen onderhevig zijn. Boven de 40 jaar is een jaarlijkse controle weer zinvol.

Men moet problemen veronderstellen als een kind vaak in zijn ogen wrijft, een van zijn ogen vaak sluit of bedekt, loenst, erg gevoelig is voor licht of regelmatig ontstoken ogen heeft. Veranderingen in het gezichtsvermogen moeten, op elke leeftijd, aan een oogarts gemeld worden. Een eenvoudige controle op het gezichtsvermogen kan door een erkend opticiën geschieden.

Geef een reactie