Zelf Olie verversen

Zelf verversen van de motorolie van uw auto

Omdat het soms moeilijk kan zijn om van de afgewerkte olie af te komen, kan men het verversen van de motorolie het beste aan de garage overlaten. Wilt u het desondanks zelf doen, dan moet u enkele zaken in acht nemen.

Tijdstip
In de handleiding bij uw auto staat vermeld bij welke kilometerstand of om de hoeveel tijd olie moet worden ververst. Houd u aan dit voorschrift: het kan het behoud van uw motor zijn.
Waarop letten
Zorg in de eerste plaats dat de auto recht staat. Is dit niet zo, dan kan niet alle olie uit het carter weglopen.
Alvorens u de aftapstop onder aan het carter losdraait, moet u de omgeving en de plug zelf goed schoonvegen. Gebruik altijd een passende sleutel; soms is een speciale nodig. Ook moet u zorgen dat de olie warm is, want dan loopt deze gemakkelijker weg. Let erop dat er geen hete olie over uw hand stroomt bij het uitdraaien van de plug. Zorg voor een goede opvangbak, die groot genoeg is: meestal bevatten carter en fIlter samen maximaal 5 liter.

Afgewerkte olie

Wat te doen met afgewerkte olie

De motorolie moet na het door de fabrikant voorgeschreven aantal kilometers of, indien u niet zo veel kilometers maakt, na een bepaalde tijd worden ververst. Het besre kunt u dit bij de garage laren doen. Aan arbeidstijd kost het olie verversen namelijk weinig, terwijl u bij zelf doen met het probleem zit waar u met de oude, afgewerkte olie naar toe moet.
De afgewerkte olie mag u namelijk onder geen beding zomaar weg laren lopen, omdat het dan gevaren oplevert voor het milieu. De enige oplossing bij zelf olie verversen is het inleveren van de afgewerkte olie bij de olieleverancier.

Geef een reactie