Onderhoud van de auto-accu

De meeste automobilisten bekommeren zich pas om de accu als het te laat is. Een klein beetje aandacht voor deze opslagplaats van elektrische energie kan soms startproblemen voorkomen.

Let op! De accu bevat verdund zwavelzuur, dus werk met handschoenen en oude kleding. Als er spatten op de huid komen, moet men het getroffen gedeelte een kwartier onder een stromende kraan houden en daarna een dokter raadplegen Ook geeft een accu knalgas af, dus rook niet tijdens het karwei.

De meeste moderne accu’s zijn onderhoudsvrij en de Amerikaanse hebben zelfs geen vulopeningen meer. Heeft uw auto nog een accu met vuldopjes, controleer dan periodiek (bijv. eenmaal per kwartaal) het vloeistofpeil. Veel accu’s zijn doorzichtig, zodat van buitenaf het peil is te controleren. Vul gedestilleerd water bij tot het niveau van de vloeistof zich net even boven de platen bevindt -beslist niet meer! Vastzetten en schoonmaken Controleer nu en dan de bevestigingsklemmen van de accu. Als ze loszitten, kan de accu gaan trillen, waardoor zijn levensduur wordt bekort. Draai ze zo nodig vast.

Bevestigingskiemmen Vuldopjes

Soms is de bak waarin de accu staat gecorrodeerd en vuil. Haal dan de accu eruit. Maak daartoe de accuklemmen los (eerst de minen daarna de plus-klem) en de bevestigingsklemmen, waarna de accu eruit kan worden getild. Reinig vervolgens de bak met sodawater en eventueel een staalborstel, en zet hem zo nodig in de verf. De accu kan dan weer op zijn plaats worden gemonteerd.