Onderhoud van Zwembad

Een zwembad in de buitenlucht raakt snel verontreinigd, doordat de wind altijd zaken als zand en bladeren meevoert. Als er bovendien bomen in de buurt staan, zal het zwembad in het najaar zeker vol bladeren komen te liggen. Zet in dat geval doelmatige windschermen om het zwembad; er zal dan minder schoon te maken zijn en de directe omgeving van het water wordt tegelijkertijd ook behaaglijker.
Voor een zwembad op een erg winderige plaats (waar dus onontkoombaar veel vuil in het water terecht komt) is een afdekzeil dat op het water blijft drijven en dat ook water doorlaat een ideale oplossing. Sommige soorten zijn uitgevoerd met luchtkussentjes om te voorkomen dat het water al te zeer afkoelt. Verder bestaan er opblaasbare overkappingen voor zwembaden, die zowel bescherming bieden tegen verontreiniging als tegen koude.

Voor zwembadbezitters is een waterzuiveringsinstallatie haast onontbeerlijk -omdat in stilstaand water altijd een micro-flora ontstaat, die bijvoorbeeld algen kan omvatten. Voor de zuivering is chloor te gebruiken. Voeg dit dan dagelijks aan het water toe. Beter is echter een doseerpomp met een automatisch werkende filter, die tevens ‘verbrand’ vuil afvoert. Bij de gespecialiseerde handel zijn tal van goede filterinstallaties te koop.

Schep drijvend vuil van het water af met een ‘skimmer’. Dat is een apparaat dat, door de wijze waarop het via kleppen of drijvers is ingesteld, slechts de bovenste laag water afvoert. Houd bij de plaatsing van de skimmer rekening met de hoofdwindrichting en let erop dat het vuil reeds naar de goede plaats wordt geblazen.

Bodemvuil zoals slib, dat ‘s nachts naar de zwembadbodem zakt, is slechts te verwijderen met een bodemslibzuiger -dat is een soort stofzuiger die water opzuigt in plaats van lucht. Breng voor dit apparaat één of meer aansluitpunten aan in de rand van het bassin en koppel daar de slang van de bodemzuiger aan vast. Zuig het bad zeker eens per week schoon met deze bodemzuiger.

Een ideaal onderdeel voor elk zwembad is een verwarming om het zwemseizoen te verlengen. Vaak is voor zo’n verwarming de installatie van de centrale verwarming binnenshuis te gebruiken, omdat deze ‘s zomers toch niet wordt benut voor de huisverwarming. Voorwaarde is echter wel dat de afstand tussen het huis en het bassin niet te groot is. Overleg over de mogelijkheden van zwembadverwarming met de installateur van uw zwembad.