Onderhoud, wetten, kartelen van Messen

Gebruik bij het werken met een keukenmes altijd een snijplank; het mes blijft dan langer scherp. Was het mes direct na gebruik af in een warm sopje. Laat messen nooit langdurig in water liggen.

Bewaar messen liefst in een houten messenblok of op een magneetijzer aan de muur. Leg anders messenrekken in de bestekla, om te voorkomen dat de lemmeten tegen elkaar botsen en zo beschadigen.
Slijp ongekartelde messen voor het gebruik met een wetstaal. Rechtshandigen houden dit staal in hun linkerhand vast, het mes in hun rechter.

Zet de onderkant van het lemmet tegen de punt van het wetstaal zoals op de tekening -de snijkant met een hoek van 15 à 20 .op het staal. Druk het mes tegen het staal; haal het snel naar voren en naar rechts, zodat het hele lemmet door het wetstaal wordt gescherpt. Draai het mes dan om en behandel de andere kant van het snijvlak, houd dezelfde hoek aan. Behandel zo beurtelings beide kanten 10 tot 20 keer.
Wet heel stompe messen op een wetsteen met een ruwe en fijne kant. Wrijf de steen eerst in met paraffineolie (sommige stenen moeten zelfs een nacht in olie weken, lees de gebruiksaanwijzing).

Leg de steen in de lengte, met de ruwe kant naar boven. Zet de snijkant van het lemmet met een hoek van 15 à 20 graden op de steen; houd tijdens het wetten voortdurend deze hoek aan. Oefen druk uit met beide handen; trek het lemmet in een boog over de steen zodat de hele snijkant wordt aangescherpt. Draai het mes dan om en bewerk de andere kant van het lemmet. Herhaal beide handelingen 10 keer, haal het lemmet daarna nog een paar keer over de fijne kant van de wetsteen. Maak het mes en de steen schoon, haal het mes tot slot nog een paar maal over het wetstaal.

Het is overigens mogelijk om ongekartelde messen te laten kartelen, vraag advies in een goede huishoudwinkel of aan de scharensliep.