Onkruid bestrijding

De beste manier van onkruidbestrijding is voorkoming: plant dichte groepen vormende bodembedekkers onder struiken, pas wisselbouw in de moestuin toe en mulch op ruime schaal . zaaibedden enkele weken voor het zaaien klaar, waardoor het onkruid kans krijgt te ontkiemen en dan nog gemakkelijk kan worden weggeschoffeld.

Eenjarige onkruiden, zoals muur en melganzevoet, groeien snel en brengen veel zaad voort, maar wortelen ondiep. Trek ze met de hand uit, schoffel ze of werk ze onder de grond, voordat ze zaad hebben gevormd. Vaste onkruiden, zoals melkdistel en kruipende boterbloem, komen elk jaar terug. Steek deze met wortel en al uit of schoffel ze voortdurend om, waarna ze het op den duur af laten weten.

Gebruik pas een chemisch bestrijdingsmiddel als u ten einde raad bent. Volg de gebruiksaanwijzing nauwgezet op en pas het nooit toe in de buurt van de moestuin.