Onterven

U kunt in een testament te kennen geven dat u uw echtgenote of uw kind wilt onterven. Degene die onterfd is, kan zich echter hiertegen verzetten.
Wie zich verzet heeft recht op de zogenaamde ‘legitieme portie’. Deze is een bepaald deel -afhankelijk van het aantal erfgenamen -van de ‘versterfportie’. Dit laatste is datgene waarop de erfgenaam recht zou hebben gehad als de erflater geen testament zou hebben gemaakt.
Indien de erflater één kind nalaat, is de legitieme portie de helft van de versterfportie, zijn er twee kinderen dan is het twee derde, zijn er drie of meer kinderen dan is de legitieme portie drie kwart van de versterfportie.