Ontwatering

Water dat zich in voorof najaar verzamelt in de buurt van een huis kan leiden tot vochtige fundamenten en deze op de duur aantasten. Het is zaak zulke opeenhopingen van water weg te leiden van een woning.

Een tijdelijke maatregel is het graven van afwateringssleuven of deze, een iets permanentere oplossing, met stenen te bekleden. Zulke open afvoergoten raken echter snel verstopt met bladeren en ander afval en moeten daarom regelmatig worden schoongemaakt. Een betere, zij het duurdere oplossing is het aanleggen van een ontwateringssysteem met draineerbuizen.

Het overtollige water moet worden afgevoerd naar een sloot, een vijver of naar een rioleringssysteem. Zo’n eindpunt dient wel iets lager te liggen dan het te ontwateren gebied.

Graaf een 00-00 cm diepe sleuf naar het eindpunt en laat die per 30 m minstens 15 cm hellen. Leg op de bodem van de sleuf een 15 cm dikke laag grind of puin. Zorg dat de stukken puin van ongeveer dezelfde grootte zijn om over de gehele lengte van de sleuf ongeveer dezelfde belasting.te krijgen. Leg op deze bodemlaag draineerbuizen met een doorsnee van 10 tot 15 cm. Bedek de buizen met een laag grind of puin van 20 tot 25 cm, met daaroverheen een laag glasvezeldeken. Vul de sleuf op met aarde.

De traditionele draineerbuis is gemaakt van aardewerk of beton; de losse stukken worden gelegd met een tussenruimte van :t 5 mm om het water in te laten. De minder dure en lichte draineerbuizen van PVC worden met speciale verbindingsstukken aan elkaar gekoppeld; het water komt binnen via openingen in de buis. In zandgrond moet pvc-buis worden omwikkeld met fiberglasdeken om verstopping van de openingen door fijn zand te voorkomen. Bij buizen van aardewerk of beton dient hetzelfde te gebeuren bij de openingen tussen de buisdelen.

Is er geen geschikt afwateringspunt in de buurt, of staat de gemeente niet toe het draineersysteem aan te sluiten op de riolering, maak dan een zinkput.

Komt de wateroverlast van natte of moerassige stukken grond die vrijwel altijd vochtig zijn, dan is het misschien mogelijk ze als het ware op te sluiten in een vijver of zelfs een zwembad. Neem hierover contact op met de gemeente; men kan u daar verwijzen naar bedrijven die dit soort projekten ook voor particulieren uitvoert.