Ontwrichting

Als een bot bij een gewricht van zijn plaats is geraakt, spreekt men van ontwrichting. Dit gaat meestal gepaard met gescheurde gewrichtsbanden en soms met een verstuiking of een breuk.
Tot de verschijnselen kunnen behoren: hevige pijn, zwelling, kneuzing en moeite om het gewricht te bewegen. Probeer nooit een ontwricht bot op zijn plaats terug te duwen, maar behandel de aandoening als een botbreuk. een arts kan hier effectieve hulp bieden.