Oorbeschadiging

Bij iemand die lange tijd aan hard geluid wordt blootgesteld of die getroffen wordt door een plotselinge uitbarsting van zeer hard geluid, kunnen de gevoelige cellen van het gehoororgaan in het binnenoor vernietigd worden. In het eerste stadium zal het slachtoffer dikwijls het gevoel hebben dat er watten in zijn oren zitten. Oorsuizingen kunnen ook optreden. Aanvankelijk vangt men bepaalde hoogfrequente geluiden niet zo goed meer op. Later breidt deze doofueid zich uit tot alle hoge frequenties en verstaat men het gesproken woord niet meer zo goed. Deze doofheid kan blijvend zijn.

De oorzaken moeten gezocht worden in industrieel lawaai of het langdurig blootstellen aan harde, versterkte muziek. Het gelui van klokken en het ontploffen van explosieven kunnen eveneens een beschadiging veroorzaken. Een dokter zal assistentie moeten verlenen als de klachten ernstig zijn. Een geneeswijze bestaat niet, maar bij ernstige beschadigingen zal hij een gehoorapparaat aanbevelen.