Oorletsel

Hoofdletgel en plotgeling hard geluid kunnen ernstige schade toebrengen aan het middenof binnenoor of aan de gehoorzenuw.

Verwondingen uitsluitend aan de oorschelp zullen het gehoor meestal nauwelijks aantasten.

De verschijnselen kunnen zijn: doofheid in één van de oren, oorpijn, bloedingen of afscheiding uit het oor.

De oorzaken moet men zoeken in een hoofdletsel met een schedelbreuk, hard geluid, een explosie of peuteren in de oorgang. Ga naar een arts als een van de bovenstaande verschijnselen zich voordoet. Zelfmedicatie is in deze gevallen onmogelijk.

Vooruitzichten
Een beschadigde oorschelp geneest gewoonlijk zonder nevenverschijnselen. Beschadiging van de uitwendige gehoorgang geneest meestal zonder gehoorverlies. Beschadiging aan het middenoor kan leiden tot een blijvend verlies van het gehoor. Beschadiging van de gehooren evenwichtszenuw heeft gewoonlijk doofheid tot gevolg. Ook evenwichtsstoornissen en duizeligheid zijn mogelijk.

Schedelbreuken genezen vaak zonder speciale behandeling, maar het is mogelijk dat het gehoor pas terugkeert na verloop van maanden of zelfs jaren.