Oorzaken en behandeling van suikerziekte

U zult er vast al van gehoord hebben: diabetes is in opmars. Suikerziekte bestaat al duizenden jaren, maar de incidentie ervan is verdubbeld in de laatste 15 jaar, en zal dat opnieuw doen in de komende 15 jaar. Zes procent van de bevolking lijdt aan een vorm van suikerziekte, boven de 65 jaar is dat zelfs 16 procent 1.

Er zijn twee vormen van suikerziekte: insuline-afhankelijke en niet-insuline-afhankelijke diabetes. In het eerste geval, kortweg type 1, kan er (bijna) geen insuline meer aangemaakt worden in het eigen lichaam. Uitwendige toediening van insuline is noodzakelijk. In geval van type 2 is de aanmaak van insuline verminderd én zijn de lichaamscellen minder gevoelig voor deze insuline.

Doordat de insuline zijn werk niet kan doen zit men met te veel suiker in het bloed. Door controle van de glycemische waarde probeert men de vaak ernstige complicaties zoveel mogelijk te voorkomen: atherosclerose, nierlijden, dermatologische klachten, zenuwaandoeningen, coma en hersenlijden, blindheid, infecties en amputaties van ledematen.

Oorzaken en behandeling van suikerziekte
Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte en begint meestal in de kinderjaren. Zonder toediening van insuline kunnen deze mensen niet overleven.

Diabetes type 2 wordt vooral veroorzaakt door obesitas, en genetische vatbaarheid, slecht dieet en ouderdom. De ziekte wordt vooral vastgesteld na het 40ste levensjaar.

Gewichtscontrole staat centraal; orale toediening van insuline en andere geneesmiddelen komen pas op de tweede plaats. Jammer genoeg zijn deze geneesmiddelen niet goedkoop, zijn er vaak
neveneffecten en soms zijn ze ook niet in staat de suikerspiegel
efficiënt te controleren.