Pakkingen – Verbindingen water-, gasen stoom dicht maken

‘Pakking’ is een begrip waaronder alle materiaal wordt samengevat, dat bestemd is om vloeistof-, gasen stoomlekkages in vaste of bewegende verbindingen te voorkomen. Afl1ankelijk van de toepassing kunnen pakkingen uit velerlei materiaal vervaardigd zijn; van het eenvoudige ‘kraanleertje’ van leer of kunststof tot de veel gecompliceerdere afdichtingen van lood, asfaltbitumen, asbest en koper. Sommige pakkingen zijn in vorm aangepast aan de verbinding die ze moeten afsluiten (bijv. de koppakking in motoren), andere zijn vloeibaar of verkrijgbaar in bandof draadvorm en passen zich tijdens het bevestigen aan de vorm van de af te dichten verbinding aan.


De doe-het-zelver komt met dit rijke assortiment zelden of nooit in aanraking. Zijn ervaring blijft meestal beperkt tot de eenvoudige pakkingringen in kranen en afvoeren en het pakkingsband of -draad dat nog wel gebruikt wordt in waterleidingbuizen en dergelijke.