Parket leggen

parket-leggenParket leggen was vroeger een langdurig karwei. Plankje voor plankje werd het moeizaam met de hand gelegd. Het moderne kant-en-klaar-parket maakt het nu de doe-het-zelver mogelijk zijn vloer met hout te verfraaien!

Elementen voor kant-en-klaar-parket zijn industrieel vervaardigde vloerelementen, waarvan de bovenzijde uit hout bestaat en die na hun montage geen schuurbehandeling en geen nabehandeling van het oppervlak nodig hebben. Nog preciezer gezegd: kant-en-klaar-parket is uit een aantal lagen samengesteld (uitgezonderd het kant-en-klare-mozaiek-parket, dat aan de achterzijde aluminium verbindingsdraden heeft) en is onder hoge druk watervast verlijmd. Wie zijn keuze bepaalt op kant-en-klaar-parket heeft ten aanzien van houtsoort en patroon vele mogelijkheden. Naast eikenhout (zeer gewild als kant-en-klaar-parket) worden beuken, populier, essen en grenen als binnenlandse houtsoor-ten verwerkt. De vlam van de diverse houtsoorten en hun structuur komen in verschillende patronen goed tot hun recht: kubus-, vlechtwerk-, scheepsdek- en moza’ekstructuur. Legt men rechtstreeks op een oude cementdekvloer, dan moet men op het punt van isolatie niet op het toch niet dure materiaal willen bezuinigen.

Kant-en-klaar-parket wordt door middel van een messing-en-groef verbinding ‘zwevend’ gelegd. D.w.z. de aaneengelegde vloer heeft geen vaste verbinding met de ondergrond en ligt ook niet aan tegen de wanden. Er blijven rondom dilatatievoe-gen, die het hout de ruimte bieden nog na te werken. Al naar gelang de aanwijzingen van de fabrikant worden de elementen met messing en groef met of zonder lijm in elkaar gelegd. Indien het kant-en-klaar-parket op steunlatten komt, wordt het blind gespijkerd.

Op een ding moet men nog letten, als men parket op een oude vloer legt: het niveau van de vloer wordt met de dikte van het parket verhoogd. Dat kan problemen opleveren bij deuren. Is het niet mogelijk een te lange deur bij te schaven, dan moet men zo dun parket kiezen, dat de onderkant van de deur wel vrij blijft.

In ruimten waar veel gelopen wordt, dient het parket van tijd tot tijd te worden behandeld met Parket-Polish. Het middel wordt met een zachte doek gelijkmatig over de vloer verdeeld en nadat het is opgedroogd, uitgewreven. Als er geen tapijten in een vertrek liggen, is het doelmatig stoel-en tafelpoten aan de onderzijde van vilt te voorzien. U voor-komt daarmee een al te snel slijten van de vloer. Wordt de vloer na jaren lelijk, dan is vervanging van de beschadigde delen zonder problemen mogelijk.
Met de waterpas worden oneffenheden in de vloer vastgesteld, die absoluut moeten worden gecorrigeerd.
De eerste ‘lamel’ van het parket wordt volgens de ‘scheepsdek’- methode met de groef naar de wand gelegd. Met wiggen de 15 mm brede dilatatievoeg vastleggen!
Bij de tweede lamel zowel aan de messing als aan de groef puntsgewijze of over de hele lengte lijm aanbrengen; bij de
verdere lamellen alleen aan de groef!
Nu wordt de groef van de tweede lamel op de messing van de eerste geschoven. Let u er absoluut op, dat de dilatatievoeg (voor de werking) blijft bestaan.
De van een groef voorziene slagklos wordt tegen de lamel geplaatst. Met een rubber hamer klopt men nu de lamellen tegen elkaar. Naar boven komende lijm wegvegen!
Als er een aantal rijen is gelegd, werkt men op het parket verder en klopt men naar zich toe. Het laatste element op de juiste breedte (met aftrek van de voeg!) afzagen.
Met de koevoet of met de schroevendraaier wordt de groef van het laatste element vast op de messing gedrukt.

Tenslotte alle wiggen verwijderen en over de dilatatievoegen met stalen nagels een afdeklijst tegen de wand bevestigen. Kant-en-klaar-parket in de vorm van panelen, moet om en om (bij de ene de groef, bij de andere de messing) worden gelijmd. Ieder element direkt tegen de andere slaan.

Op draaglatten gelegd, moeten de elementen met een drevel schuin vanaf de messing worden gespijkerd. De draaglatten liggen los tussen steenwolbanen.
De enigszins buigzame elementen van het mozai’ekparket kunnen op een droge cementdekvloer of op een deklaag van spaanplaat worden gelijmd.
De lijm wordt op de vloer uitgesmeerd. De afzonderlijke stroken in het lijmbed leggen en de messing in de groef schuiven, alles vastkloppen en… 6 uur niet betreden!