Parket

Parket is een houten dekvloer van edelhoutsoorten die in de vorm van planken, tegels, e.d. worden aangebracht op een ondervloer. Zo’n ondervloer is niet nodig voor de zgn. strokenvloer (planken van 7 cm breed en 100-200 cm lang). Deze kan rechtstreeks op een houten balklaag worden gespijkerd of op in beton gestorte houten balkjes. Uiteraard kan een strokenvloer ook over een bestaande houten vloer worden gelegd. Daarbij is het aan te bevelen het parket dwars op de bestaande planken te leggen.
Parketvloeren die op een vlakke ondergrond worden gelijmd zijn veel dunner dan de massieve strokenvloer. Zulk parket moet echter minstens 6 mm dik zijn om de eigenschappen van een massieve vloer te evenaren. Dit type parket is in diverse patronen verkrijgbaar (visgraat, paneeldessin, mozaïek). Sommige soorten zijn gelaagd, d.w.z. opgebouwd uit drie kruiselings op elkaar gelijmde lagen hout, waarbij de deklaag de slijtlaag vormt. Van de dikte en kwaliteit van deze deklaag hangt de levensduur van de gehele vloer af.

Op welke wijze een parketvloer moet worden gelegd en welke voorbehandeling de ondervloer nodig heeft, is niet alleen afhankelijk van de aard van deze ondervloer maar ook van de kwaliteit van het parket. Parketvloeren zijn over het algemeen vrij gemakkelijk zelf te leggen indien men nauwgezet de aanwijzingen van de fabrikant volgt.

De beste handelwijze is om eerst een keuze te maken uit de verschillende soorten en kwaliteiten die in de handel zijn en vervolgens met de leverancier te overleggen over de specifieke problemen van de vloer die van parket zal worden voorzien. Zo vereist parket in een flat of op een bovenverdieping vanwege mogelijke geluidoverlast een andere ondervloer (behandeling) dan eenzelfde parketsoort op de begane grond. In de meeste gevallen levert de fabrikant een uitvoerige handleiding bij, onder andere voor het voorbereiden van de ondervloer en de te gebruiken lijmsoorten.

Wie een gemakkelijk te onderhouden parketvloer wil hebben, kan de vloer het beste voorzien van een speciale, transparante laklaag.