Paspoort – Wanneer en waar nodig, hoe aan te vragen

Als u van plan bent naar het buitenland te reizen, dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort (sommige landen, zoals België, de Duitse Bondsrepubliek en Frankrijk, accepteren van toeristen ook een paspoort dat niet langer dan 5 jaar is verlopen). Kinderen tot 16 jaar mogen bijgeschreven staan op het paspoort van een van de ouders. Ze kunnen ook een eigen paspoort aanvragen, maar dan moet de aanvraag vergezeld gaan van een verklaring van geen bezwaar van beide ouders.
Een paspoort is 5 jaar geldig en kan eenmaal worden verlengd in het jaar dat volgt op de verloopdatum.

Paspoort Aanvragen
Een paspoort moet u persoonlijk aanvragen bij de gemeentesecretarie van uw woonplaats. U dient hiervoor 2 recente pasfoto’s mee te nemen.

Paspoort kwijtgeraakt
Van het verlies van een paspoort moet u direct aangifte doen bij de plaatselijke politie, die u op uw verzoek een verklaring verstrekt van de aangifte van vermissing. Hiermee kunt u een nieuw paspoort aanvragen. U bent dan wel extra kanselarijleges verschuldigd.
Raakt u uw paspoort in het buitenland kwijt, dan moet u met de politieverklaring bij het dichtstbijzijnde Nederlandse consulaat een doorlaatbewijs, een zogenaamd laissez passer,
halen.