Philodendrons – Verzorging van een duurzame kamerplant

Zijn fraaie bladertooi en eenvoudige verzorging maken de philodendron tot een ideale kamerplant. De bladeren kunnen, hart-, pijl-, lancetof spateIvormig zijn, en gaafrandig, getand of diep ingesneden. Bij sommige soorten verandert de bladvorm tijdens de groei van de plant.

Philodendrons
Diverse philodendron-soorten bereiken een hoogte van meer dan 2 m, maar men moet ze dan wel steun geven. Andere zijn uitstekend geschikt als hangof klimplant. Aardig is het een enkele centimeters dikke laag veenmos om een stok te bevestigen en hier de philodendron mee te steunen. Met zijn luchtwortels zal de plant zich in het mos hechten, indien u dit vochtig houdt.

Philodendrons doen het het beste op een lichte standplaats, zonder direct zonlicht. Op een donkere standplaats blijven de bladeren soms klein. Zorg voor een wintertemperatuur van minstens 12 .C. In de groeiperiode, van april tot oktober, geeft u volop water en de rest van het jaar matig; ze mogen echter nooit uitdrogen. Maak de bladeren af en toe met een spons schoon. Geef tijdens de groeiperiode tweewekelijks vloeibare mest.

Verpot philodendrons als de wortelkluit de pot vrijwel geheel opvult.
Gebruik een goede potgrond voor kamerplanten.

Klimmende soorten kunt u vermeerderen door het nemen van 10-15 cm topstekken met een rijp blad. Niet-klimmende soorten vermeerdert u door scheuren of door ze uit zaad op te kweken