Plafond betimmering

Voor het aanbrengen van een laag akoestische tegels of ander betimmeringsmateriaal op een ongelijk plafondof muuroppervlak dient eerst een vlakke, plafond of muurbrede lattenlaag te worden gemaakt. Zo’n laag wordt meestal vervaardigd van vurehouten latten van 25 X 50 (of 75) mm. Berekeningen voor het benodigde materiaal e.d. worden vergemakkelijkt door eerst op ruitjespapier een tekening op schaal te maken. Werk daarbij vanuit het midden van het vlak. Voor tegels liggen de latten doorgaans 30 cm uit elkaar (gemeten van hart tot hart); voor panelen e.d. 40cm.

Spijker de latten dwars op balken of muurspijlen, indien aanwezig. na het bevestigen van iedere twee latten of ze waterpas liggen; maak ze zonodig waterpas door er kleine, houten wiggen onder te slaan. Gebruik op bakstenen muren stalen nagels.