Planteziekten

Evenals dieren kunnen planten last hebben van allerlei ziekten, waardoor ze kunnen worden beschadigd of gedood. Door onderzoek is er veel bekend over de behandeling van diverse ziekten, maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Kies dus uitsluitend planten die te houden zijn bij de omstandigheden en de verzorging die u hen kunt bieden. Ziekten worden namelijk niet alleen veroorzaakt door parasitaire organismen, maar ook door kweken op verkeerde grond, bij een onjuiste temperatuur, enz.

Planteziekten kunnen worden verdeeld in niet-parasitaire en parasitaire ziekten.

Niet-parasitaire ziekten
Deze ziekten worden veroorzaakt door slechte verzorging of verkeerde omstandigheden, zoals te natte grond, tekort aan bepaalde voedingsstoffen, tocht, enz. Ze zijn niet besmettelijk en kunnen worden opgeheven door verbetering van de omstandigheden of de verzorging. Is dit niet mogelijk, dan moet u afzien van het houden van de ziek geworden plantesoorten.

Parasitaire ziekten
Deze ziekten worden vooral door schimmels, virussen en bacteriën veroorzaakt en zijn vrijwel altijd besmettelijk. Tegen uitwendig zichtbare schimmels, zoals meeldauw, is het een en ander te doen, maar de bestrijding van diep in de weefsels woekerende schimmels is vrijwel onmogelijk, evenals van de uiterst minuscule bacteriën en virussen. Vernietiging van de aangetaste planten is meestal de eenvoudigste en doeltreffendste remedie.