Plastic zelfvernietigend maken

Een van de voordelen van plastic is dat het niet roest of verweert, maar dat is tegelijkertijd een probleem -plastic bekertjes, zakjes, wikkels en bakjes vervuilen ons milieu: de ‘plastic berg’ neemt jaarlijks schrikbarend toe.

Om dit probleem te lijf te gaan, zijn er inmiddels al verschillende soorten afbreekbaar plastic ontwikkeld. In dat plastic wordt een chemische stof verwerkt, die gevoelig is voor licht, bacteriën of andere chemicaliën.

Biologisch afbreekbaar plastic kan worden gemaakt door toevoeging van zetmeel. Als het plastic wordt verbrand, zuIlen de bacteriën die zich met het zetmeel voeden, het plastic geleidelijk tot kleine deeltjes afbreken, die onschadelijk in de bodem verdwijnen.

Chemisch afbreekbaar plastic kan worden besproeid met een oplossing die het plastic afbreekt. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt als wasachtige beschermingslaagvoor nieuwe auto’s, die bij de dealer met een speciale spray weer gemakkelijk kan worden verwijderd. De spray reageert met een van de bestanddelen in het plastic en doet het uiteenvallen in onschadelijke materialen, die door de riolering kunnen worden weggespoeld.

Een van de meest geslaagde toepassingen van afbreekbaar plastic vinden wij in de chirurgie, waar hechtingen tegenwoordig vaak van afbreekbaar plastic zijn gemaakt, die onder invloed van het lichaamsvocht geleidelijk oplossen en de patiënt de angst van verwijdering van de hechtingen besparen. Medicijnen worden veelal omhuld door plastic capsules die langzaam oplossen, waardoor het medicijn geleidelijk in de bloedstroom wordt opgenomen.

Foto-afbreekbaar plastic bevat chemicaliën die langzaam uiteenvallen indien ze worden blootgesteld aan licht. In Frankrijk worden ca. 1 m brede stroken foto-afbreekbaar plastic gebruikt in de landbouw om de warmte in de grond vast te houden en vroege gewassen te kweken. De stroken gaan één tot drie jaar mee voordat ze in de grond vergaan. Het gebruik ervan is echter beperkt tot landen met een constante hoeveelheid zon, waar ze met een voorspelbare snelheid worden afgebroken.

Aan afbreekbaar plastic zijn nog enkele andere nadelen verbonden. Zo is hergebruik onmogelijk, omdat moeilijk is vast te stellen hoe lang het zal meegaan. Het grootste nadeel betreft evenwel de hoge produktiekosten, zij het dat japanse wetenschappers verwachten binnen afzienbare tijd goedkoop afbreekbaar plastic te kunnen produceren.