Programmeertaal PHP

PHP is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina’s te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf. Destijds was de taal duidelijk geïnspireerd door Larry Walls Perl.
Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam van de software was Personal Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: “PHP: Hypertext Preprocessor”. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HTML en XHTML).

PHP is een server-side programmeertaal en is vergelijkbaar met Perl, Python, Ruby en Microsoft ASP.NET. Qua syntaxis lijkt PHP het meest op C. In tegenstelling tot C is het in PHP (met name PHP5) mogelijk objectgeoriënteerd te programmeren, net als in bijvoorbeeld Java en C++. Een opvallend kenmerk van de taal is dat variabelen voorafgegaan moeten worden door een dollarteken (‘$’), in tegenstelling tot talen als C, C++ en Java. Dit is overgenomen uit de scripttaal Perl, een taal waarvan PHP mede is afgeleid.

Het type programmeren van PHP lijkt nog het meest op die van C++, zowel object- als functiegeoriënteerd programmeren is mogelijk, waarbij oorspronkelijk functiegeoriënteerd programmeren de hoofdzaak was, maar dat steeds meer opschuift naar objectgeoriënteerd.

PHP wordt veel gebruikt om op webservers dynamische webpagina’s te creëren. Andere bekende server-side scripttalen zijn Java Server Pages, Coldfusion en Active Server Pages (ASP). Dit in tegenstelling tot client-side scripting (zoals Javascript), waarbij de browser eerst de pagina van de webserver downloadt en vervolgens zelf (op de computer van de bezoeker) code uitvoert.

PHP ondersteunt ook diverse extensies die (in de Windowsversie) als een simpele DLL kunnen worden geactiveerd, om daarna het php.ini aan te passen. Alle documentatie is in de PHP-handleiding te vinden. Onder andere door de gemakkelijk bereikbare documentatie (centraal op een locatie) is PHP populair geworden onder webprogrammeurs.

Bij het oproepen van een PHP-document op de server wordt (op de server) eerst de in het document opgenomen PHP-code uitgevoerd. Dit gebeurt door de PHP-parser (de PHP-engine). Het resultaat (meestal HTML) wordt door de webserver naar de browser gestuurd. PHP kan echter ook andere documenttypen versturen. PHP-documenten hebben meestal de extensie .php, maar ook de oudere extensies worden nog (weliswaar sporadisch) gebruikt.

PHP wordt zeer veel gebruikt in combinatie met Linux, Apache en MySQL, afgekort tot LAMP. De LAMP-architectuur is zeer succesvol op het internet. Het komt ook wel eens voor dat men Windows gebruikt in plaats van Linux. WAMP is de voor Windows geschikte variant op LAMP. Mocht er een Mac gebruikt worden, dan kan MAMP geïnstalleerd worden.

Zo is het met PHP ook mogelijk object georiënteerd (OO, Object Oriented) te programmeren. Bij OO-programmeren (OOP) maakt men klassen van waaruit weer objecten gemaakt kunnen worden. De klassen zijn als het ware een recept, een beschrijving van het object. Een bouwplattegrond van een fiets is vergelijkbaar met een klasse, en een daadwerkelijke fiets is vergelijkbaar met een object. In de klasse zijn de onderdelen van de fiets beschreven (properties, bijv. wielen, trappers, etc) en de mogelijkheden van een fiets (methods, bijv fietsen, remmen, bellen, licht aan doen, op slot doen). Van een klasse kunnen dus verscheidene objecten (zij het met verschillende parameters) worden gemaakt. Zo zou je met dezelfde onderdelen bijvoorbeeld ook een ligfiets of een driewieler maken. Of tien dezelfde fietsen met allemaal een verschillende kleur.

Voorbeelden PHP:

<?php
echo ‘Hello World’;
?>
Ook rekenen is mogelijk met PHP:
<?php
$getal1 = 14; //declareer variabele : getal1
$getal2 = 7; //declareer variabele : getal2
$resultaat = $getal1 + $getal2; //declareer variabele : resultaat, getal1 plus getal2
echo $getal1 . ‘ + ‘ . $getal2 . ‘ = ‘ . $resultaat; //toon het berekende resultaat
//of met dubbele quotes (met verschillende notaties van variabelen in dubbele quotes):
echo $getal1 . ” + $getal2 = {$resultaat}”;
?>
En nog veel meer dingen zoals bestanden bewerken:
<?php
$handle = fopen(‘bestand.txt’ , ‘w’); //Open het bestand en maak het leeg dmv ‘w’
fwrite($handle , ‘Hallo!’); // Schrijf hallo in het bestand weg
fclose($handle); //Sluit het bestand
?>

<?php   echo ‘Hello World’;?>
Rekenen 2:

<?php    $getal1 = 14; //declareer variabele : getal1   $getal2 = 7; //declareer variabele : getal2    $resultaat = $getal1 + $getal2; //declareer variabele : resultaat, getal1 plus getal2    echo $getal1 . ‘ + ‘ . $getal2 . ‘ = ‘ . $resultaat; //toon het berekende resultaat   //of met dubbele quotes (met verschillende notaties van variabelen in dubbele quotes):   echo $getal1 . ” + $getal2 = {$resultaat}”;?>
En nog veel meer dingen zoals bestanden bewerken:
<?php   $handle = fopen(‘bestand.txt’ , ‘w’); //Open het bestand en maak het leeg dmv ‘w’   fwrite($handle , ‘Hallo!’); // Schrijf hallo in het bestand weg   fclose($handle); //Sluit het bestand

?>

Belangrijkste kenmerken van PHP

* zeer uitgebreide functionaliteit
* brede ondersteuning beschikbaar
* vrij verkrijgbaar (open source)
* makkelijk aan te leren
* browseronafhankelijk
* werkt op alle belangrijke besturingssystemen: Unix/Linux, Windows, Mac OS X
* werkt op de meest gangbare webservers: Apache, Microsoft IIS en Abyss
* ondersteunt diverse databases, MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2, SQLite, Firebird/InterBase, Frontbase, Ingres en Sybase