Raambeveiliging

Ramen behoren tot de zwakste punten in de beveiliging van een huis. Doordat het glas meestal van buitenaf in kozijn of raamlijst is gezet, kan het daaruit ook gemakkelijk weer worden verwijderd. Een goede remedie hiertegen is het vervangen van spijkers of schroeven in de glaslatten door eentoerschroeven. Deze kunnen alleen met speciaal gereedschap worden verwijderd.

Om het uitlichten van een compleet draairaam te verhinderen, kan men in raamlijst en kozijn een paar dievenklauwen aanbrengen: stalen pennen met bus of sluitplaat je. Verder zijn er zowel voor draaials voor schuiframen allerlei raamgrendels in de handel, zowel voor inbouw als voor opbouw. Uiteraard zijn deze het effectiefst als ze van een slot zijn voorzien. Schuiframen kunnen eveneens beveiligd worden met de klassieke raampennen. De gaten ervoor moeten wel van boven naar beneden schuin worden ingeboord.
Kelderramen worden vaak afgesloten met een raamknip. In open stand rusten ze in een paar valbeugels die gemakkelijk uitgebogen kunnen worden. Voorkom dit door de beugels aan de achterzijde te verbinden met een stang. Vervang van buitenafbereikbare schroeven door eentoerschroeven.