Radiateurslang vervangen

Controleer elk halfjaar de waterslangen van het koelsysteem van uw auto. Voelen ze hard of sponzig aan, vertonen ze haarscheurtjes of lekken ze, dan is het meestal het beste ze te vervangen om pech onderweg te vermijden.

Lekt de slang bij de slangklem, dan helpt vastdraaien van de klem soms al. Is de slang kapot, dan moet deze vervangen worden. Vaak zult u hiervoor eerst het koelsysteem moeten aftappen, in ieder geval zo ver dat het vloeistofniveau zich beneden de te verwijderen slang bevindt. Maak de slangklem, al naargelang de uitvoering ervan, met een schroevedraaier of een tang los. Wrik de slang voorzichtig van de aansluitmonden af; maak er zonodig met een stanleymes een snee in en wrik de slang met behulp van een schroevedraaier los.

Maak, alvorens de nieuwe slang te bevestigen, de aansluitmonden met een staalborstel schoon. Dompel de uiteinden van de slang in antivries. schuif de slangklem er overheen en schuif de slang op de aansluitmond. Draai vervolgens de slangklem aan.

Vaak is de waterslang naar de kachel moeilijk te bereiken. Lekkage zal echter dikwijls aan de motorkant optreden, zodat u de slang daar kunt doorsnijden, waarna u er met een koppelingsstuk een nieuw slanggedeelte aan bevestigt.