Radiatoren

De warmte van CV -systemen, aangevoerd door middel van lucht of stoom, wordt afgegeven via radiatoren van gietijzer of plaatmetaal of via de plaatmetalen vinnen van een convector. Haal voor het begin van een nieuw stookseizoen eventuele mantels of sierplaten weg en verwijder stof en vuil van radiatoren en convectorvinnen. Ontlucht warmwaterradiatoren; buig meteen daartoe geschikte tang convectorvinnen zo nodig recht. Let erop dat mantels en sierplaten aan de onderzijde voldoende ruimte laten voor de aanvoer van koude lucht en aan de bovenzijde voor het ontsnappen van warmte. Verwijder belemmerende zaken zoals gordijnen, bloembakken en dergelijke.

De afgegeven warmte van een radiator kan worden vergroot door op de muur erachter aluminiumfolie te plakken. Metaalverf op een radiator absorbeert warmte. Schilder zulke radiatoren over met een gewone, bij voorkeur zwarte verf; de oude verf hoeft daarbij niet verwijderd te worden. Schilder ook de binnenzijde van mantels en sierplaten zwart.

Geluiden en lekken
Als een stoomradiator harde geluiden maakt, controleer dan met een waterpas de stand. Een eenpijpsradiator moet licht overhellen in de richting van de leiding, om het uit de stoom gecondenseerde water naar de ketel te laten terugstromen.

In een dubbelpijps-systeem moet de radiator hellen in de richting van de uitgaande leiding. Corrigeer zo nodig de stand van de radiator door hem iets op te tillen en onder een van de poten een houten wig te slaan. Radiatoren die aan de wand zijn bevestigd, kunnen worden versteld met behulp van de schroef gleuven in de bevestigingsbeugels.

Ook een gedeeltelijk geopende inlaatkraan kan storende geluiden veroorzaken. Deze verdwijnen meestal als de kraan geheel geopend of gesloten is.
Lekkende kranen

Vooral de kranen van warmwaterradiatoren willen nog wel eens lekken. Het euvel kan in de meeste gevallen worden verholpen door de pakkingmoer wat vaster aan te draaien. Helpt dit niet dan is de pakkingring waarschijnlijk aan vervanging toe. Sluit de kraan en laat ze afkoelen. Schroef vervolgens de moer los en vervang de pakkingring door een nieuwe.

Radiatoren ontluchten
In een warmwaterradiator raakt soms lucht opgesloten. Deze luchtbellen belemmeren de warmwatertoevoer .Ontlucht zulke radiatoren voor het begin van elk stookseizoen of op het moment dat ze niet meer voldoende warmte afgeven. Sommige typen radiatoren worden automatisch ontlucht. Bij andere modellen moet het ontluchtingskraantje geopend en gesloten worden met een schroevedraaier of met een speciale sleutel (te koop in de ijzerhandel). Draai de verwarming geheel open; houd zonodig een bakje onder de ontluchtingskraan en draai deze langzaam open. Als de lucht ontsnapt is, en het water naar buiten spuit (let op: het kan zeer heet zijn) sluit de kraan dan onmiddellijk.

Instelbare kranen
Stoomradiatoren zijn meestal voorzien van een automatische kraan die opgesloten lucht laat ontsnappen maar de stoom vasthoudt. Om de warmte in de verschillende vertrekken te kunnen regelen, kunnen in-
stelbare kranen worden geïnstalleerd. Daarmee is het mogelijk de snelheid te regelen waarmee de lucht uit de radiatoren ontsnapt en de stoom binnenkomt. Op die wijze kan de temperatuur in de verschillende vertrekken worden geregeld. Op de hierbij afgebeelde kraan kan de temperatuur in het vertrek worden bijgesteld door met behulp van een schroevedraaier een hoger of lager temperatuurgetal voor te draaien.

In andere modellen gebeurt dit door een hendel te verstellen tussen twee uitersten: DICHT en OPEN.
Installeer zo’n variabele kraan door de stoominlaat dicht te draaien, de bestaande kraan te demonteren en de instelbare aan te brengen