Rechtsbijstand

Meestal is het verstandig u bij gerechtelijke processen door een juridisch deskundige te laten bijstaan en dikwijls is dit zelfs verplicht. Bij strafzaken hoeft u geen advocaat te nemen, maar vaak heeft u wel recht op een gratis toevoeging. Kiest u uw advocaat bij een strafzaak zelf, dan moet u hem ook zelf betalen.

Goedkope rechtshulp
Veel advocaten kennen het Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat (TOGA). Voor een eerste gesprek wordt niet meer dan 50euro, gerekend en als de klant in verband met zijn inkomen en vermogen in aanmerking komt voor rechtsbijstand tegen gereduceerd tarief betaalt hij vaak ook voor dit eerste gesprek niets.

Op grond van de Wet rechtsbijstand onen minvermogenden en de Wet tijdelijke voorzieningen rechtsbijstand heeft een ‘onvermogende’ burger bij een proces (geen strafzaken) recht op rechtsbijstand tegen een verminderd tarief van minimaal 50euro,-. Hiertoe kunt u een rekest indienen bij de rechter, waarin staat om welke zaak het gaat en waaraan een bewijs van onvermogen, afgegeven door de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente, is toegevoegd. Behalve dat u onvermogend moet zijn voor deze rechtshulp tegen gereduceerd tarief, moet u ook nog voldoende belang bij de zaak hebben en een redelijke kans maken het proces te winnen.