Recycling

Veel afgedankte voorwerpen van glas, papier, textiel en metaal zijn heel goed opnieuw te gebruiken, onder meer voor industriële doeleinden. Om die reden is de glasbak bij ons al gemeengoed geworden terwijl fotozaken oude batterijen innemen. In een aantal gemeenten wordt het huisvuil gescheiden opgehaald.

Tuiniers kunnen keukenafval en oude bloemen in de composthoop verwerken. Schoolkinderen halen vaak oude kranten op. Wie niet weet waar hij met oude spullen naar toe moet, zou eens kunnen kijken in de ‘Gouden Gids’ onder de rubrieken ‘Recycling’ en ‘Mvalstoffen’. Daar staan fIrma’s die plastic, papier, lompen, afgedankte meubels en metalen inkopen en verwerken.