Referenties

Wanneer u een sollicitatiebrief schrijft, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid daarin een of meer personen als referentie op te geven. Dat wil zeggen dat u degene bij wie u solliciteert de gelegenheid geeft met een derde persoon over u te praten, teneinde een zo goed mogelijk beeld van u te verkrijgen.
U moet hierbij enkele zaken in het oog houden. U geeft vanzelfsprekend alleen die mensen als referentie op, waarvan u mag verwachten dat ze gunstig over u zullen berichten. Degene die u als referentie opgeeft, moet ook iets relevants over u kunnen zeggen, bijvoorbeeld de chef van de afdeling waar u werkt of uw directe studiebegeleider; en hij of zij moet u ook vrij recent hebben meegemaakt.

Natuurlijk vraagt u vooraf toestemming om iemand als referentie te vermelden. Is dat om welke reden dan ook niet mogelijk, vraag dan in uw sollicitatiebrief of men wil wachten met inlichtingen inwinnen tot u de betrokken persoon op de hoogte hebt kunnen brengen. Wanneer u zichzelf wilt beschermen tegen het gevaar dat men voorbarig informatie over u gaat verzamelen, dan kunt u het beste in uw sollicitatiebrief of curriculum vitae schrijven dat u over uitstekende referenties beschikt, waarvan u de namen tijdens een persoonlijk gesprek graag wilt overhandigen.