Roestschimmels

Roest is een schimmelziekte bij planten, die te herkennen is aan de karakteristieke roestvormige verkleuringen op bladeren en stengels.

Het bijzondere van roestschimmels is, dat ze zelden in alle stadia op dezelfde plant leven. Zo overwintert de pereroest, die op bladeren en vruchten oranje vlekken vormt, op exemplaren van de jeneverbes. Deze wetenschap is van groot belang bij de bestrijding van roest: men moet de schimmel namelijk niet alleen bestrijden op de plant die ervan te lijden heeft, maar ook op eventuele waardplanten. Bedenk dat planten vooral roestgevoelig zijn als ze onder ongunstige omstandigheden worden gekweekt; zorg dus voor optimale groeivoorwaarden.

Bestrijding
Roestziekten gaat men tegen door een goede bespuiting met een koperhoudend middel, zoals Bordeauxse pap of zineb. Daarnaast kan men het beste alle aangetaste planten verbranden, vooral aan het einde van het seizoen, om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Roestvrij staal

Was en droog roestvrij stalen voorwerpen na elk gebruik. Voeg af en toe een scheutje ammoniak aan het water toe om ze glanzend te houden (twee eetlepels op een emmer). Poets dof geworden of vlekkerige voorwerpen met zilverpoets.
Maak gootstenen en aanrechten schoon met een sopje van allesreiniger; gebruik borax of sodawater om ze weer glanzend te krijgen. Vermijd het gebruik van schuurpoeder.
Krassen op een roestvrij stalen aanrechtblad kunt u wegwerken met behulp van een polijstmiddel.

Stoppen met roken tips

Roken schaadt de gezondheid. De medische wetenschap heeft dit voldoende aangetoond. Toch zijn er in ons land nog vele rokers. Het blijkt voor velen niet zo eenvoudig, zo niet onmogelijk te zijn om te stoppen met roken. Er is in de loop van de afgelopen drie eeuwen op talloze manieren geprobeerd om het ophouden met roken te bevorderen. In Perzië en Rusland konden rokers in de 17 e eeuw worden onthoofd. Onze tijd kent menselijker methoden om van het roken af te komen. Hypnose is er één van.

Hypnose
Behandelingscentra die met hypnose werken, melden successen variërend van 13 tot 96 procent der gevallen. Deze hoge percentages komen meestal van particuliere instituten, waar men voor de behandeling moet betalen, zonder de mogelijkheid deze methode met andere te vergelijken. Toen de uitwerking van hypnose op niet betalende proefpersonen werd onderzocht, bleken geen betere of
slechtere resultaten te worden geboekt dan met andere ontwenningstechnieken. De enige aanbeveling voor een behandeling onder hypnose is dat deze bij bepaalde personen werkt. Het is dus altijd te proberen, maar neem wel een arts in de arm. Al was het alleen al om te weten of de hypnotiseur gekwalificeerd is voor dit soort werk.

Aversie-therapie
Soms worden zogenaamde aversietherapieën toegepast om mensen van het roken af te helpen Een vroeger zeer geliefkoosdê manier om bij iemand weerzin tegen roken op te wekken. werkte met elektrische schokjes Telkens wanneer men een sigaret opstak, kreeg men een elektrische schok. Deze harde aanpak is inmiddels verlaten zowel om ethische redenen als om de slechte resultaten. Een andere aversie-techniek bestaat uit het opwekken van tegenzin door iemand 10 of 20 uren te laten kettingroken, Voor sommigen is dit misschien een onderdeel van een totaal-aanpak; als zelfstandige techniek zet het nauwelijks zoden aan de dijk,

Wie serieus wil stoppen met roken, moet zich eerlijk de vraag stellen of hij het ècht wil. Als men niet volledig achter het besluit staat, is de poging bij het begin al gedoemd te mislukken. De eerste stap
Wil men alleen maar stoppen als het zonder pijn en moeite gaat, dan zit de wens waarschijnlijk niet diep genoeg. In de eerste fase is het van doorslaggevend belang precies vast te stellen waarom men wil stoppen en hoe zwaar deze beslissing weegt. Er bestaat namelijk geen gemakkelijke weg. Een diepgewortelde gewoonte, die in de loop van vele jaren is opgebouwd, is niet zonder pijn en moeite kwijt te raken.

Er moet veel aan gelegen zijn om de motivatie overeind te houden. Wees niet optimistisch, maar realistisch. Het is moeilijk, maar het kan. Als men na serieuze overwegingen besluit te stoppen, doe het dan radicaal. Stel een datum vast, onwrikbaar.

De tweede stap

Zodra men echt besloten heeft te stoppen, spelen allerlei middeltjes en methodes slechts een ondergeschikte rol, al kunnen ze wel ondersteunend werken. Het persoonlijke besluit is de basis van slagen. De sterkste steun vindt men in de eigen motivatie en wilskracht. Bij het zetten van deze tweede stap, het daadwerkelijk begin van een nicotine-vrij leven, bepaalt men het programma dat men wil volgen.

Kies zo mogelijk een tijdstip waarop betrekkelijk weinig spanningen te verwachten zijn. Denk vooruit en probeer alvast de spanningsmomenten die zich in de naaste toekomst voordoen in te bouwen. Schrijf ze zo nodig op en ga na hoe ermee om te gaan. Laat men deze momenten zonder meer op zich afkomen dan kan het te laat zijn.

Na een paar dagen kan men zich gespannen en nerveus voelen, een onbedwingbare trek in een sigaret krijgen en aan concentratieverlies lijden. Sterke rokers kunnen tijdelijk last van slapeloosheid hebben. Het is niet ongewoon om medische hulp in te roepen voor deze ontwenningsverschijnselen. De arts kan in dergelijke gevallen een zwakke dosis nicotine voorschrijven. Er is op doktersvoorschrift een nicotine-kauwgum verkrijgbaar, die deze verschijnselen eveneens verlicht.

Stoppen is definitief
Men moet zich er vanaf het eerste moment op voorbereiden helemaal niet meer te roken. Geleidelijk verminderen blijkt vrijwel nooit te lukken. Misschien helpt het om de avond tevoren alle sigaretten die in huis zijn op te roken Het beneemt in ieder geval de lust voor enige tijd

In het moeilijkste stadium, na een week of drie, moet men zichzelf goed inprenten dat het ophouden met
roken zeer belangrijk is. Wie in dit stadium niet sterk in de schoenen staat, kan gemakkelijk bezwijken.
Het ergste leed is na vier tot zes weken geleden. Maar wees in ieder geval het eerste halfjaar uiterst voorzichtig.

Waarschuwing

Steek nooit na een maand of zo een sigaret op om te proeven ‘hoe het ook weer was’, om te bewijzen ‘dat men er best buiten kan’ of ‘voor één keer’ als iemand een sigaret aanbiedt. Heel veel mensen vallen dan juist weer terug in het oude patroon. De rokers zullen telkens weer proberen de ‘stopper’ over te halen weer te gaan roken.

Wie sterk gemotiveerd is en zich aan de bovengenoemde uitgangspunten houdt, zal er zeker in slagen met roken te stoppen.