Rupsen

Een goed tuinonderhoud is een van de beste beschermingen tegen vraatschade door rupsen -de larven van vlinders. Geef de planten en gewassen geregeld water en mest en wied wekelijks het onkruid. Let op verwelkte stengels en aangevreten bladeren; verwijder de eventueel aanwezige rupsen met de hand en druk ze dood of doe ze in een bakje zeepsop. Door geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, stimuleert u de aanwezigheid van natuurlijke rupsenvijanden, zoals vogels, sluipwespen en lieveheersbeestjes.

Na de oogst moet u direct het oude plantemateriaal verbranden, want soms overwinteren rupsen hierin als pop. Spit of frees de tUin in het vroege voorjaar, waardoor de overwinterende rupsepoppen aan de oppervlakte komen, waarna de vogels meestal korte metten met ze maken.

Chemische bestrijding
Is het niet doenlijk de rupsen met de hand te verwijderen, dan moet naar chemische middelen worden omgezien. Over het algemeen geldt, dat hoe jonger de rupsen zijn, hoe gevoeliger ze op gif reageren. De te gebruiken middelen zijn op basis van bromofos, carbaryl, malathion, deltamethrin, diazinon, etrimfos of trichloorfon.

Winternesten
Sommige rupsen, zoals die van de bastaardsatijnvlinder, overwinteren in grote groepen in zogenaamde winternesten. Deze kunnen voorzichtig uit de struik worden losgeknipt en vervolgens verbrand. Ook overwinterende eieren, zoals de in banden rond takken afgezette eieren van de ringelrupsvlinder, kunnen worden losgemaakt en vernietigd.