Saint Louis

Saint Louis dankt zijn importantie voornamelijk aan zijn centrale ligging op de kaart van de Verenigde Staten. De stad fungeert als contactpunt tussen het geïndustrialiseerde oosten, de agrarische Midwest en het oude zuiden, en ligt bovendien aan de machtige Mississippi, die juist rond Saint Louis versterking krijgt van maar liefst vier zijrivieren: stroomopwaarts zijn dit de Illinois en de Missouri, stroomafwaarts de Meramec en de Ohio.


Saint Louis werd op 14 februari 1764 gesticht door een klein groepje Franse ‘trappers’, die hun nederzetting noemden naar Lodewijk IX, een Franse koning die reeds rond 1300 heilig was verklaard. Het aan de oostkant van de rivier gelegen land werd in 1765 bij het Verdrag van Parijs aan de Engelsen toegewezen, zodat de Fransen zich op de westoever moesten terugtrekken.
Saint Louis heeft 1000 inwoners als Napoleon het toen nog Franse Louisiana in 1803 aan de Amerikanen verkoopt, en 5000 inwoners in 1821, wanneer de stad tot hoofdplaats van de nieuwe staat Missouri wordt uitgeroepen,
Na 1815 beginnen de pioniers in groten getale naar het westen uit te zwermen, Sommigen ervan varen de Ohio af en vervolgen hun weg stroomopwaarts over de Mississippi en de Missouri, anderen reizen over de weg, vanuit Baltimore, dezelfde route waarlangs in 1859 een spoorweg wordt voltooid. Het inwonertal loopt op van 16000 in 1840 tot 160000 in 1860.
Dankzij de uitstekende bereikbaarheid via waterwegen (één ervan, de Illinois, is sinds 1848 door een kanaal met Chicago verbonden), spoorwegen (rond 1960 wordt de stad door 26 spoorlijnen doorkruist) en gewone wegen, later nog verbeterd door de bouw van verscheidene bruggen (de eerste dateert uit 1874), gevolgd door de aanleg van autosnelwegen en luchthavens, is Saiqt Louis ten slotte uitgegroeid tot de op Chicago na belangrijkste stad voor de binnenlandse handel.

De meest uiteenlopende industrieën, die werden aangetrokken door de lage transportkosten, het voorbeeld, vlak bij huis, van de geïndustrialiseerde Midwest, en de enorme toestroom van arbeidskrachten uit het zuiden, schoten als paddestoelen uit de grond. Het huidige Saint Louis heeft metaalverwerkende industrieën (auto’s, vliegtuigen, ruimtevaart), raffinaderijen (voor olie uit Texas, Louisiana), staalen aluminiumfabrieken, papierfabrieken-drukkerijen-uitgeverijen, bierbrouwerijen (opgezet door de uit Germaanse landen afkomstige immigranten) en, ten slotte, schoenfabrieken en confectiefabrieken.
Het inwonertal van Saint Louis is, na de sloop van krotwoningen, het ruimer opzetten van de nieuwbouw en het massaal wegtrekken van de ‘witte boorden’ naar de voorsteden, steeds verder gedaald: van 857000 in 1950 tot 397000 in 1990. Het percentage zwarten nam daarbij toe van 29% in 1960 tot 41% in 1970 en tot bijna 50% in 1980.
Groot Saint Louis’ heeft meer dan 2300000 inwoners en strekt zich, met East Saint Louis, Granite City, Collinsville en Alton, uit tot ver over de linker rivieroever, die reeds bij de staat Illinois behoort. Het is de grootste agglomeratie die men langs de Mississippi aantreft.