Schade bij aanrijding

Iedere eigenaar van een auto is verplicht een WA-verzekering op zijn voertuig af te sluiten. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u een schadeformulier, dat u in geval van een aanrijding of ongeval moet invullen. Bent u a11 risks verzekerd, dan dient u uw schadeclaim zo spoedig mogelijk bij uw eigen verzekeringsmaatschappij in. Deze verhaalt de schade weer bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij, als laatstgenoemde schuld treft. Bent u alleen WA verzekerd, dan moet u in het laatste geval zelf contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Handel een en ander vlot af -hoe langer u met het indienen van een schadeclaim wacht, hoe moeilijker het vaak wordt de schuld van de ander te bewijzen. Aarzel niet bij een onbevredigend antwoord van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij laatstgenoemde schriftelijk persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Schade aan de auto

Meestal eist de verzekeringsmaatschappij een schriftelijke opgave van de geschatte reparatiekosten. Is de schade hoger dan een bepaald bedrag, dan stuurt de verzekeringsmaatschappij een expert om de schade op te nemen. Als u de auto niet kunt laten maken voor het bedrag dat u wordt geboden, moet u dat de maatschappij schriftelijk laten weten. Wordt u het hierover niet eens, schakel dan een advocaat in.

Fysieke schade

Laat uw behandelend arts een gedetailleerd rapport opmaken van de aard en omvang van alle geleden fysieke schade. De verzekeringsmaatschappij kan eventueel een arts aanwijzen door wie u zich zult moeten laten onderzoeken. Denk bij de schadebepaling niet alleen aan rekeningen voor dokters bezoek, ziekenhuis, medicijnen, huur van krukken en hulp thuis, maar ook aan gederfde inkomsten door arbeidsongeschiktheid.

Tegenpartij onverzekerd

Het kan gebeuren dat u schade wordt berokkend door een berijder van een motorvoertuig die niet is verzekerd of die doorrijdt en onbekend blijft. In dat geval kunt u trachten de schade vergoed te krijgen door het Waarborgfonds Motorverkeer te ‘s-Gravenhage. U moet wel proberen achter de identiteit van de schadetoebrenger te komen door O.a. de politie te waarschuwen. U moet aannemelijk maken dat de schade aan uw auto is veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Dit zou kunnen blijken uit bewijsmateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van getuigen.

Het Waarborgfonds dekt de schade die veroorzaakt is door iemand die onverzekerd een motorvoertuig berijdt pas als wordt aangetoond dat u de aansprakelijke persoon voldoende hebt gemaand tot betaling en u aannemelijk maakt dat vergoeding door die persoon niet valt te verwachten.